ZASTRZEŻENIA PRAWNE

 1. www.bsb.pl jest stroną internetową, której właścicielem jest Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Kasprzaka 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000168197, o kapitale zakładowym (opłaconym w całości) w wysokości 10.000.000 zł, NIP 953-03-07-834, zwana dalej "BSB".
 2. Każda osoba, która przystępuje do korzystania ze strony internetowej www.bsb.pl tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje poniższe warunki.
 3. Strona internetowa www.bsb.pl zawiera informacje na temat działalności firmy, produktów i usług świadczonych przez BSB, przy czym dane te podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 4. Strona internetowa www.bsb.pl została przygotowana z najwyższą starannością. Pomimo to BSB nie może zagwarantować całkowitej bezbłędności i dokładności prezentowanych tam informacji.
 5. BSB nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na informacjach przedstawionych na stronie internetowej. Ryzyko z tytułu użytkowania strony internetowej ponosi wyłącznie użytkownik.
 6. BSB może publikować bannery i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów (firm współpracujących), którzy mogą w wyniku umów korzystać z logo BSB. Korzystając z banneru lub linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela. BSB nie odpowiada za zawartość żadnych witryn i stron internetowych połączonych ze stroną internetową www.bsb.pl za pomocą odsyłaczy (linków) do lub z tej strony internetowej.
 7. BSB nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach internetowych partnerów współpracujących z BSB.
 8. Korzystanie z www.bsb.pl podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjętych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 9. Wszelkie prawa do całej zawartości strony internetowej www.bsb.pl są zastrzeżone i objęte ochroną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.
 10. Zawartość strony internetowej www.bsb.pl może być przez użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniego pisemnego zezwolenia ze strony BSB.
 11. W trakcie wizyty na stronie internetowej , zbierane są dane takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te pobierane są automatycznie i nie są udostępniane podmiotom trzecim. Nie mogą one być zmieniane ani usuwane. W celu zapewnienia poprawnego działania, strona korzysta z cookies. Nie są zbierane ani przetwarzane dane osobowe. Wszelkie zgromadzone dane są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.


 Konsulting

Dzieląc się naszym doświadczeniem wspieramy Państwa rozwój.
więcej o konsultingu


Praca w BSB


Wyszukiwarka


spacer