Zapewnienie i utrzymanie ciągłości działania to istotny proces w zarządzaniu, który rozpoznaje potencjalne zagrożenia dla organizacji i ich konsekwencje dla działalności biznesowej. BCM zapewnia bezpieczeństwo instytucjom ubezpieczeniowym, utrzymuje gotowość i umożliwia skuteczną reakcję na niekorzystne zdarzenia. 

W celu zminimalizowania ryzyka związanego z zakłóceniem nieprzerwanego działania organizacji najlepsze praktyki zawiera Norma BS 25999 oraz zastępująca ją Norma Międzynarodowa ISO 22301. Bezpieczeństwo ciągłości działania jest także przedmiotem rekomendacji obowiązującym w sektorze finansowym w Unii Europejskiej oraz na świecie.

Właśnie w oparciu o regulacje wzbogacone o praktyczne doświadczenia własne i naszych Klientów przygotowaliśmy dla Państwa rozwiązania informatyczne. Nasze systemy pozwolą ograniczyć koszty w obszarze BCM oraz zapewnią realną przydatność planowanych rozwiązań w przypadku wystąpienia awarii, zarówno od strony przygotowania organizacji na wypadek wystąpienia awarii jak i wspomagając proces utrzymania ciągłości działania przez centrum kryzysowe.


Wyszukiwarka


Produkty BSB

Outsourcing Usług BCM

spacer