suiteOBLIGO jest kompleksowym rozwiązaniem do obsługi sprawozdawczości obligatoryjnej, między innymi na rzecz KNF oraz NBP.

Polecamy go instytucjom, które zobowiązane są do przekazywania danych finansowych. System umożliwia spełnienie wymagań sprawozdawczych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (raporty giełdowe przekazywane do KNF) oraz NBP. Pozwala również na generowanie sprawozdań wewnętrznych na potrzeby zarządcze.

Funkcjonalność

 • przechowywanie danych analitycznych gromadzonych z różnych źródeł banku w jednej, ustandaryzowanej bazie danych, która stanowi podstawę procesu wyliczeniowego,
 • możliwość przygotowania profili dostosowanych do różnych obowiązków sprawozdawczych danej jednostki,
 • wizualizacja formularzy w formie przystępnej dla użytkownika,
 • możliwość analizowania danych na różnych poziomach szczegółowości,
 • przygotowanie danych sprawozdawczych,
 • mechanizm generowania danych do MS Excel,
 • zawansowane mechanizmy kontroli danych sprawozdawczych, w tym:
  • weryfikacja zgodności z regułami własnymi definiowanymi w systemie,
  • kontrola wypełnienia pól wymaganych,
 • mechanizm korygowania raportów,
 • generowanie sprawozdań wynikowych wymaganym formacie,
 • wersjonowanie sprawozdań,
 • możliwość definiowania raportów na potrzeby własne instytucji finansowej.

Korzyści

 • wypełnienie wymogów sprawozdawczości obligatoryjnej
 • usprawnienie procesu przygotowania danych sprawozdawczych (import danych z hurtowni danych, wyliczanie danych zgodnie ze zdefiniowanymi regułami),
 • zmniejszenie pracochłonności obsługi procesu sprawozdawczego,
 • szybki dostęp do danych sprawozdawczych,
 • jednolite środowisko do obsługi sprawozdawczości zewnętrznej i wewnętrznej,
 • wykorzystanie wspólnego dla różnych procesów sprawozdawczych zbioru danych źródłowych,
 • poprawa jakości danych dzięki wbudowanym funkcjom kontrolnym oraz mechanizmom obsługi korekt.
 • usprawnienie procesu uzgadniania transakcji wzajemnych pomiędzy podmiotami grupy kapitałowej,
 • elastyczność rozwiązania - możliwość szybkiej rozbudowy o nową funkcjonalność.

Wyszukiwarka


Produkty BSB

spacer