Sprawozdawczość obligatoryjna podmiotów sektora ubezpieczeniowego oraz funduszy inwestycyjnych realizowana jest głównie na potrzeby przygotowania raportów giełdowych przekazywanych poprzez Komisję Nadzoru Finansowego, raportów przekazywanych do Monitora B  oraz prowadzenia polityki pieniężnej przez Narodowy Bank Polski.

Nasze produkty, oprócz sprawozdawczości obligatoryjnej na rzecz NBP wspierają sprawozdawczość zarządczą podmiotów oraz przygotowanie sprawozdań giełdowych (w tym skonsolidowanych) przekazywanych do UKNF.


Wyszukiwarka


Produkty BSB

spacer