riskOPERON

Produkt nominowany do Godła "Teraz Polska"

riskOPERON jest opracowanym przez BSB zintegrowanym narzędziem informatycznym, który w kompleksowy sposób wspiera proces zarządzania ryzykiem operacyjnym (ZRO).

Korzyści

 • spełnienie wymagań nadzorczych dotyczących jakości zarządzania ryzykiem operacyjnym,
 • zgodność z kalkulacjami wymogów kapitałowych liczona metodami zaawansowanymi, m.in. metodą LDA,
 • lepsze rozumienie procesów biznesowych przebiegających w instytucji poprzez możliwość monitorowania kluczowych miar ryzyka, w tym badanie wielkości wskaźników KRI w wielu przekrojach analitycznych,
 • kompleksowa analiza strat operacyjnych z wykorzystaniem różnych odmian mapy ryzyka,
 • identyfikacja newralgicznych obszarów działalności instytucji, m.in. poprzez analizę wielowymiarowych, swobodnie definiowalnych raportów,
 • dokładniejsza kalkulacja rzeczywistego narażenia na straty operacyjne dzięki zastosowaniu metod zaawansowanych,
 • minimalizacja kosztów z tytułu ewentualnych strat operacyjnych.

Funkcjonalność

 • ewidencja zdarzeń operacyjnych i identyfikacja ryzyka,
 • kalkulacja wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego (metody BIA, STA, ASA, LDA, SBA),
 • analiza jakości zarządzania ryzykiem operacyjnym (KRI, mapy ryzyka),
 • ograniczanie ryzyka - definiowanie tzw. action planów, wraz z możliwością ich śledzenia i raportowania,
 • samoocena (kwestionariusze samooceny, zdarzenia potencjalne),
 • raportowanie poziomu ryzyka operacyjnego (raporty nadzorcze - COREP, raporty zarządcze),
 • niezależne zarządzanie ryzykiem operacyjnym na dowolnym poziomie hierarchicznej struktury organizacyjnej podmiotu lub grupy podmiotów,
 • agregacja danych i wyników analiz w ramach całej struktury organizacyjnej podmiotu,
 • zdalny i bezpieczny dostęp do systemu, możliwość integracji z systemem zabezpieczeń instytucji oraz definiowanie wielopoziomowych praw dostępu do modułów/grup funkcji, funkcji i danych systemu,
 • powiadomienia mailowe użytkowników o zadaniach do wykonania.

Technologia

 • praca w systemie rozproszonym w sieci rozległej przy pomocy przeglądarki internetowej (obsługa dużej liczby użytkowników),
 • skalowalność; dostosowanie do wymagań instytucji dzięki rozbudowanym możliwościom parametryzacji systemu,
 • intuicyjny interfejs z systemem pomocy dla każdego obiektu/pola obsługiwanego w systemie.

Wyszukiwarka


Produkty BSB

spacer