Solvency II stawia przed zakładami ubezpieczeniowymi nowe zadania analogicznie jak Nowa Umowa Kapitałowa i Bazylea III postawiły wyzwania przed bankami. Wymagania Solvency II dotyczą m.in. zarządzania ryzykiem operacyjnym.

BSB posiada w swojej ofercie rozwiązanie, które powstało w odpowiedzi na nowe wymagania. System riskOPERON jest zintegrowanym narzędziem informatycznym kompleksowo wspierającym proces zarządzania ryzykiem operacyjnym. Łączy funkcjonalności w zakresie potrzeb zarządczych i nadzorczych. Rozwiązanie służy do wspierania obowiązującej w instytucji metodyki ZRO przy jednoczesnym zapewnieniu jego otwartości na przyszły rozwój, odpowiednio do rozwoju metodyki i modeli z danej instytucji. System pozwala wykorzystać doświadczenia sektora bankowego.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą:


Wyszukiwarka


Produkty BSB

spacer