gfx/obrazki/logo-produkty/fraudSPERT.png

fraudSPERT jest zintegrowanym systemem informatycznym, w kompleksowy sposób wspierającym wykrywanie prób wyłudzeń finansowych:
 • przez Klientów – w momencie składania wniosku o ubezpieczenie lub o świadczenie z tytułu ubezpieczenia,
 • przez agentów ubezpieczeniowych – w momencie składania wniosku, wypłaty prowizji,
 • przez pracowników Ubezpieczyciela – w całym przebiegu procesowania wniosków, podejmujących decyzję o zawarciu ubezpieczenia oraz o wypłacie świadczeń.

Funkcjonalność:

 • graficzny interfejs do tworzenia reguł wyszukujących próby wyłudzeń niewymagający znajomości programowania w języku SQL, 
 • możliwość tworzenia reguł oceniających poprzez analizę aplikacyjną i behawioralną, 
 • mechanizmy automatycznej oraz ręcznej klasyfikacji Klientów pod względem ryzyka, 
 • obsługa zadań poprzez procesy uruchamiane na serwerze, 
 • możliwość wykorzystania zewnętrznych baz danych, 
 • system alertów pozwalający na podjęcie natychmiastowych działań zapobiegawczych, 
 • porównywanie z czarnymi, szarymi i białymi listami, 
 • przeprowadzanie analiz z wykorzystaniem wszystkich posiadanych danych o Kliencie oraz historii przeprowadzonych transakcji, 
 • procesowanie (workflow) przez analityków – możliwość przekazywania sprawy na kolejne etapy analizy – przekazanie do osób odpowiedzialnych wraz ze zmianą statusu sprawy; możliwość komentowania i dołączania załączników na każdym etapie procesowania – np. w wyniku złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 • dedykowana funkcjonalność do wykrywania wyłudzeń wewnętrznych, 
 • zdalny i bezpieczny dostęp do systemu, możliwość integracji z systemem zabezpieczeń banku oraz definiowanie wielopoziomowych praw dostępu do modułów/grup funkcji, funkcji i danych systemu, 
 • elastyczny import danych wykorzystujący technologię xml lub za pośrednictwem dedykowanych modułów importowych. 

Korzyści:

 • zmniejszenie strat spowodowanych wypłatą wyłudzonych kwot, 
 • poprawa konkurencyjności dzięki możliwości obniżenia naliczanych marż i prowizji, 
 • poprawa rentowności prowadzonej działalności, 
 • tworzenie atmosfery zaufania dzięki przeniesieniu weryfikacji w obszar niewidoczny dla Klienta (back-office), 
 • skrócenie czasu obsługi Klienta dzięki centralizacji wykrywania wyłudzeń, 
 • wykorzystanie wiedzy zgromadzonej przez podmioty zewnętrzne dzięki integracji z zewnętrznymi bazami danych, 
 • skrócenie czasu potrzebnego na przeprowadzenie analizy, 
 • zwiększenie możliwości przeprowadzenia analiz dzięki automatyzacji pracy. 

Technologia:

 • praca w sieci rozległej w systemie rozproszonym przy pomocy przeglądarki internetowej, 
 • integracja z systemami zewnętrznymi dzięki zastosowaniu uniwersalnych technologii do importu/eksportu danych, 
 • skalowalność – dostosowanie do wymagań Klienta dzięki możliwościom indywidualnej parametryzacji systemu, 
 • intuicyjny interfejs wyposażony w systemem pomocy. 

Wyszukiwarka


Produkty BSB

Bazy wiedzy i listy sankcyjne

spacer