gfx/obrazki/logo-produkty/fatcaSPERT.png

fatcaSPERT - aplikacja przeznaczona dla sektora finansowego wspierająca identyfikowanie wśród klientów - osób posiadających status U.S. Person zgodnie z wymaganiami ustawy FATCA. System umożliwi przekazywanie danych dotyczących podatników amerykańskich. Aplikacja wyposażona jest w mechanizmy pozwalające na bieżącą identyfikację osób i cykliczną weryfikację aktualności posiadanych danych. 

Przydatne informacje:

Korzyści z wdrożenia aplikacji:

 • zgodność z obowiązującymi przepisami prawa,
 • gotowość do spełnienia wymagań nowelizowanej ustawy,
 • wypełnienie obowiązków ustawowych,
 • duże możliwości analityczne połączone z łatwością definiowania reguł,
 • importowanie danych z wielu źródeł i w różnych formatach definiowanych przez użytkownika,
 • wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki rozbudowanemu systemowi uprawnień i rejestracji zdarzeń,
 • możliwość dopasowania do specyficznych wymagań klienta,
 • bardzo krótki czas wdrożenia,
 • przyjazny, elastyczny i intuicyjny interfejs użytkownika,
 • szeroki zakres usług serwisowych,
 • jednorodne technologicznie i funkcjonalnie rozwiązanie dla wszystkich podmiotów grupy kapitałowej,
 • centralizacja systemu – łatwość administrowania oraz ułatwiony proces instalacji i aktualizacji.

Funkcjonalność

 • klasyfikacja klientów pod względem  wymagań FATCA dotycząca podatników amerykańskich, 
 • ograniczenie ryzyka kilkukrotnego wpisania jednego klienta do bazy (wykorzystanie kluczy deduplikujących),
 • przechowywanie informacji o rachunkach klienta, 
 • wprowadzanie danych o dokumentach klienta,
 • wprowadzanie danych do kartoteki klientów „ręcznie” lub poprzez import,
 • elastyczne definiowanie kryteriów klasyfikacji (kategorii) oraz reguł służących do przypisania podmiotów do wybranej kategorii,
 • zarządzanie uprawnieniami użytkowników, parametryzacją i procesami automatycznymi realizowanymi przez System (Moduł Administrator),
 • mailowe rozsyłanie do użytkowników, prowadzenie listy ze statusami oraz obsługa alertów (Moduł Alerty),
 • generowanie raportów w dowolnym żądanym momencie oraz na potrzeby IRS (FATCA).

Architektura techniczna przyjazna klientowi

 • centralna baza danych,
 • możliwość współpracy z różnymi bazami danych (Oracle, MS SQL),
 • aplikacja zrealizowana w technologii trójwarstwowej,
 • technologia klient  - serwer,
 • może być instalowany na obecnym środowisku produkcyjnym systemu SPERT,
 • logowanie użytkowników zintegrowane z bazą kont domeny NT (Active Directory),
 • wielopoziomowy system uprawnień,
 • kontrola dostępu do danych osobowych użytkowników,
 • „windowsowy” interfejs użytkownika,
 • dostęp do aplikacji poprzez przeglądarkę internetową.

 


Wyszukiwarka


Produkty BSB

Bazy wiedzy i listy sankcyjne

spacer