BSB oferuje obszerną bazę danych zawierającą informacje o instytucjach oraz osobach indywidualnych zajmujących się lub podejrzewanych o uczestnictwo w procederze prania pieniędzy, terroryzmie, handlu narkotykami, handlu bronią, przestępstwach finansowych. Ponadto baza zawiera profile osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (tzw. PEP-ów).

Dostęp do oferowanych baz danych wspomaga instytucje w podejmowaniu decyzji i wspiera zwiększanie wydajności operacyjnej. Dzięki partnerstwu, firma Bazy i Systemy Bankowe oferuje swoim Klientom dostęp do rozwiązań LexisNexis Risk Solutions na bardzo atrakcyjnych warunkach. Do list dostępnych w ramach bazy należą listy:

Politically Exposed Persons

Lista zawiera ponad 1,3 miliona szczegółowych profili osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, członków rodzin oraz osób powiązanych.

Sanctions and Enforcements

Lista zawiera zagregowane informacje z najważniejszych światowych list sankcyjnych (OFAC, EU, UN, BOE, FBI BIS, itp.) oraz list egzekucyjnych (wykonawczych), pogrupowane  w kategorie. Baza zawiera profile terrorystów, organizacji terrorystycznych, handlarzy narkotyków i innych przestępców. Dzięki informacjom od regulatorów rynków lokalnych, agencji międzynarodowych oraz instytucji rządowych z całego świata lista zawiera również ostrzeżenia przeciwko firmom oraz osobom indywidualnym zajmującym się procederem prania pieniędzy, nadużyciami finansowymi, handlem narkotykami oraz innymi podobnymi przestępstwami.

Adverse Media

Lista zawiera informacje z mediów, obejmujących profile osób i firm stanowiących ryzyko popełnienia przestępstw. 

Baza danych budowana jest na podstawie wielu źródeł. Do głównych z nich należą największe i najważniejsze listy sankcyjne i egzekucyjne, informacje z ponad 35 000 światowych mediów (worldwide news sources) oraz informacje pochodzące od regulatorów i nadzorców na całym świecie, m.in.: FDA, UK FSA, SEC i wiele innych.


Wyszukiwarka


Produkty BSB

Bazy wiedzy i listy sankcyjne

spacer