Nadużycia finansowe

Przeciwdziałanie przestępstwom i nadużyciom finansowym (system AML)

Przestępstwa i nadużycia finansowe dotykają wszystkie instytucje, ale szczególnie niebezpieczne są w sektorze ubezpieczeniowym. Istotne jest, aby każda organizacja skutecznie wykrywała, a co za tym idzie przeciwdziałała tym procederom.

Przestępstwa finansowe mogą mieć różny charakter. Ich celem może być bezpośrednio instytucja finansowa i wówczas mówimy o wyłudzeniach lub też przestępstwo może być dokonywane przy wykorzystaniu usług świadczonych przez instytucję, wówczas mówimy o praniu pieniędzy.

Do zwalczania procederu „prania pieniędzy” zakłady ubezpieczeń na życie zobowiązane są ustawowo. Obowiązująca w Polsce ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wraz z nowelizacją z dnia 25 czerwca 2009r, zobowiązuje instytucje finansowe do rejestrowania, analizy i przekazywania do Głównego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) informacji o transakcjach podejrzanych, powiązanych, a także o wszystkich operacjach finansowych o wartości większej niż 15 tysięcy euro.

Wyłudzenia (fraudy ubezpieczeniowe) są problemem, szczególnie nasilonym w sektorze ubezpieczeń. Amerykańskie National Insurance Crime Bureau szacuje, że oszustwa stanowią około 10% zgłoszeń zdarzeń ubezpieczeniowych. W praktyce oznacza to, że wykrycie wszystkich wyłudzeń pozwoliłoby zmniejszyć łączną kwotę wypłacanych odszkodowań o 10%.

W skutecznej walce z przestępstwami i nadużyciami finansowymi pomaga odpowiednie wsparcie narzędziowe w postaci systemu informatycznego, który pozwoli na szybkie wykrycie i udaremnienie próby przestępstwa.

Spółka BSB oferuje rozwiązania wspomagające zwalczanie obu wymienionych procederów, a są nimi SPERT - System Prowadzenia Elektronicznego Rejestru Transakcji oraz fraudSPERT, służący do kompleksowego wsparcia wykrywania prób wyłudzeń.

Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą:


Wyszukiwarka


Produkty BSB

Bazy wiedzy i listy sankcyjne

spacer