OutsourcingModel rozliczeń polega na opłacaniu przez Klienta rzeczywiście wykorzystanego przez personel techniczny Spółki czasu poświęconego na zlecone prace. Klient ma dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej w takim zakresie, w jakim jest ona niezbędna bez konieczności stałego jej utrzymywania. Możliwe łączenie usług inżynierskich w pakiety w zależności od potrzeb Klienta.

NetworkC - zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną obejmuje:

 • zarządzanie relacjami z operatorami telekomunikacyjnymi,
 • analiza i optymalizacja kosztów usług telekomunikacyjnych,
 • monitoring i administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną,
 • serwis i utrzymanie infrastruktury w sprawności eksploatacyjnej,
 • analiza potrzeb, projektowanie i rozwój infrastruktury teleinformatycznej.

ServerC - zarządzanie infrastrukturą serwerów obejmuje:

 • doradztwo w doborze platformy i jej specyfikacji technicznej,
 • integracja ze środowiskiem technologicznym Klienta,
 • instalacja, konfiguracja, monitorowanie i aktualizacje,
 • analiza i strojenie wydajności,
 • administrowanie, zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa pracy.


StorageC - zarządzanie składowaniem danych i backupem:

 • analiza potrzeb i doradztwo w doborze rozwiązań,
 • instalacja i konfiguracja systemów pamięci masowych,
 • administrowanie zasobami dyskowymi,
 • planowanie, organizacja i zarządzanie backupem danych,
 • zarządzanie pojemnością systemów pamięci masowych.

DatabaseC - zarządzanie systemami baz danych:

 • doradztwo, konsultacje techniczne,
 • administrowanie środowiskiem bazy danych,
 • monitoring konfiguracja i strojenie wydajności,
 • zarządzanie składowaniem i archiwizacją danych,
 • analiza podatności i aktualizacje.

EndUserC – udostępnienie platformy stacji roboczych oraz urządzeń peryferyjnych wraz z opieką informatyczną:

 • analiza potrzeb i doradztwo w doborze konfiguracji środowiska,
 • dostawa, instalacja i konfiguracja środowiska pracy użytkownika,
 • serwis i utrzymanie w sprawności,
 • ochrona antywirusowa i zapewnienie bezpieczeństwa pracy.

Wyszukiwarka


Produkty BSB

Outsourcing usług IT

Cloud Computing

spacer