OutsourcingUdostępnienie aplikacji przez sieć Internet lub sieć WAN Klienta z centrum outsourcingowego Spółki. Klient nie wykupuje licencji oprogramowania, gdyż model dostarczania aplikacji polega na wnoszeniu opłat za umowny poziom wykorzystania aplikacji.

Aplikacje eksploatowane i zarządzane są przez centrum outsourcingowe Spółki, a korzystanie z nich nie wymaga posiadania przez Klienta zasobów technicznych czy kadrowych do ich utrzymania. Koszt udostępnienia aplikacji w modelu SaaS jest zależny od poziomu jej wykorzystania przez Klienta.

Korzyści

Ze względu na brak konieczności zakupu licencji oraz zatrudniania personelu do utrzymania systemu całkowity koszt usługi (TCO) w modelu SaaS jest niższy niż  w samodzielnym modelu eksploatacji czy w tradycyjnym hostingu.

Wyszukiwarka


Produkty BSB

Outsourcing usług IT

Cloud Computing

spacer