Bezpieczeństwo ITAplikacje i rozwiązania PKI to zbiór produktów i usług składających się na kompleksowe wdrażanie wiarygodnego i bezpiecznego obiegu informacji z wykorzystaniem Infrastruktury Klucza Publicznego.

Jest to rodzina produktów umożliwiających budowę i wdrażanie funkcjonalności podpisu elektronicznego. Obejmuje ona zarówno warstwę świadczenia usług certyfikacyjnych, jak i podnoszenie wiarygodności komunikacji pomiędzy użytkownikami i aplikacjami biznesowymi. Zapewnia korzystanie z podpisów elektronicznych, równoważnych z odręcznymi, zgodnych z wymaganiami ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.

Produkty secure.PKI zapewniają budowę wiarygodnych rozwiązań obiegu dokumentów elektronicznych podmiotom instytucjonalnym takim, jak: banki, firmy komercyjne, administracja. Dostarczają uniwersalne narzędzia do składania i weryfikacji podpisów elektronicznych oraz rozwiązania do budowy infrastruktury wydawania certyfikatów i świadczenia usług znakowania czasem.

Zakres dostępnych rozwiązań obejmuje:

 • aplikacje przeznaczone do realizacji usług kryptograficznych z zakresu składania i weryfikacji podpisu w rozwiązaniach biznesowych (np. systemach rozliczeniowych), dostarczane w oparciu o rozwiązania autorskie oraz istniejące produkty komercyjne,
 • systemy zarządzania usługami PKI:
  • wydawanie i zarządzanie certyfikatami,
  • systemy obsługi użytkowników,
  • serwisy PKI - znakowanie czasem,
  • usługi weryfikacji statusu certyfikatu budowane w oparciu o rozwiązania autorskie, jak również z wykorzystaniem innych produktów.

Funkcjonalność

 • przetwarzanie certyfikatów wystawionych przez dowolny z kwalifikowanych urzędów certyfikacji,
 • składanie i weryfikacja podpisu zgodnie z wymaganiami ustawy o podpisie elektronicznym, potwierdzona statusem bezpiecznego urządzenia wydanym przez Krajową Izbę Rozliczeniową SA,
 • obsługa dowolnych formatów i składni podpisów, w szczególności podpisów wykorzystywanych w systemach ELIXIR, elektronicznej legitymacji studenckiej, fakturze elektronicznej, urzędowym poświadczeniu odbioru,
 • obsługa podpisywanych dokumentów w formacie PDF,
 • integracja funkcjonalności znakowania czasem,
 • przetwarzanie dużych wolumenów plików, zarówno pod kontrolą użytkownika jak i automatycznie,
 • współpraca z dostępnymi na rynku urządzeniami kryptograficznymi,
 • możliwość integracji usług kryptograficznych bez konieczności ingerencji w system biznesowy.

Korzyści

 • zgodność z wymogami prawa obligującymi organizacje do wdrażania elektronicznego przetwarzania podpisywanych dokumentów i informacji (elektroniczna faktura, urzędowe poświadczenie odbioru, elektroniczna legitymacja studencka, wybrane obszary sprawozdawczości, bezpieczeństwo transakcji płatniczych w systemach rozliczeniowych),
 • zmniejszenie liczby rodzajów dokumentów podpisanych lub przetwarzanych elektronicznie (uproszczenie aplikacji przetwarzających, obniżenie kosztów przetwarzania),
 • zmniejszenie kosztów administracji środowiskami usług kryptograficznych,
 • zmniejszenie kosztów implementacji i utrzymania rozwiązań bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu architektury usługowej dostarczanych rozwiązań,
 • możliwość śledzenia przepływu, ścieżek akceptacji i dostarczenia dokumentów,
 • akceptowanie otrzymanych podpisanych dokumentów o dowolnych kwalifikowanych certyfikatach.

Technologia

 • aplikacje dostępne w postaci rozwiązań desktop, narzędzi integracyjnych (biblioteki C++, Java, kontrolki ActiveX),
 • możliwość integracji usług PKI z wykorzystaniem WebServices lub dedykowanych interfejsów Java,
 • integracja z urządzeniami kryptograficznymi – modułami kryptograficznymi (PKCS#11, JCA) oraz kartami i tokenami (PKCS#11, CSP),
 • na potrzeby uruchamiania usług PKI wykorzystywane są rozwiązania takich dostawców jak Microsoft, CyberTrust, oraz autorskie serwisy PKI (CA, TSS, OCSP) wytworzone przez BSB w technologii Java.

Wyszukiwarka


Produkty BSB

secure.PKI

idGuard

secure.PROC

secure.TECH

spacer