Usługi programistyczneFirmy funkcjonują dziś w szybko zmieniającej się rzeczywistości, a o ich przewadze konkurencyjnej stanowią: dobre zarządzanie i płynne dostosowywanie się do nowych warunków. Aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku przedsiębiorstwa wykorzystują różne aplikacje, których głównym zadaniem jest usprawnienie podstawowej działalności biznesowej. Mnogość dostępnego na rynku oprogramowania nie ułatwia wyboru najbardziej optymalnego rozwiązania, które byłoby dostosowane do potrzeb konkretnej organizacji.

Firma BSB, dzięki realizacji wielu projektów z zakresu wdrażania, budowy i konserwacji systemów informatycznych, zapewnia swoim Klientom usługi programistyczne na wysokim poziomie. Posiadamy zespół dobrze wykwalifikowanych programistów m.in. w następujących technologiach:

 • języki programowania: Java, C#, C++,
 • środowiska: Eclipse, MS Visual Studio, Borland C++ Builder,
 • bazy danych: Oracle, MS SQL Server, DB2,
 • serwery aplikacyjne: WebSphere, WebLogic, Boss.

W produkcji oprogramowania wykorzystujemy metodykę Rational Unified Process (RUP). RUP jest procesem inżynierii oprogramowania, który rozciąga się na cały cykl życia projektu i obejmuje wszystkie czynności związane z zarządzaniem i technologią produkcji.

RUP jednoznacznie określa

 • etapy projektu i kolejność ich realizacji,
 • czynności wykonywane w cyklu życia projektu,
 • role biorące udział w projekcie,
 • produkty dostarczane na każdym etapie ze wskazaniem ról odpowiedzialnych za ich przygotowanie.

Baza wiedzy RUP zawiera wytyczne dla uczestników projektu wskazujące, jakie produkty w procesie produkcji należy wykonać, jak powinny być one wytwarzane oraz jakie należy zastosować mechanizmy oceny jakości opracowanych produktów. Ponadto w bazie wiedzy udostępniane są wzorce dokumentów opracowywanych w ramach poszczególnych etapów projektu.

Metodyka RUP opracowana przez firmę Rational Software Corporation (obecnie przejęta przez IBM) opiera się na następujących praktykach inżynierii oprogramowania:

 • rozwijanie systemu w sposób iteracyjny i przyrostowy,
 • zarządzanie wymaganiami,
 • stosowanie architektur komponentowych,
 • modelowanie wizualne (z wykorzystaniem notacji UML),
 • ciągła weryfikacja jakości.

W ramach usług programistycznych zapewniamy

 • analizę potrzeb Klienta, zawierającą ocenę stanu informatyzacji instytucji,
 • dokumentację oczekiwań wobec systemu,
 • wskazanie ewentualnych zagrożeń związanych z projektem, określenie czasu jego realizacji,
 • budowę systemu,
 • migrację danych z istniejących w firmie aplikacji,
 • integrację,
 • wdrożenie systemu,
 • szkolenie pracowników,
 • serwis powdrożeniowy.

Korzyści

 • czas realizacji projektu zgodny z wcześniej ustalonym harmonogramem wdrożeniowym,
 • mniejsze koszty wytwarzania, wynikające z zastosowania procesów automatycznych,
 • lepsze zarządzanie ryzykiem informatycznym firmy w związku z pełnym dostępem do kodu źródłowego i dokumentacji technicznej oprogramowania.

Projektowanie aplikacji

Systemy informatyczne stanowią kluczowe narzędzia realizacji biznesu w każdej organizacji.
więcej o Projektowanie aplikacji


Integracja rozwiązań

Integracja rozwiązań to kompleksowe połączenie różnych systemów IT, sprzętu i oprogramowania.
więcej o Integracja rozwiązań


Wyszukiwarka


spacer