Systemy operacyjne, bazy danych, serwery aplikacyjne służą do zarządzania sprzętem komputerowym oraz tworzą środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.

BSB oferuje usługę udostępniania systemów operacyjnych, aplikacji oraz baz danych i zarządzania nimi na potrzeby Klienta. Usługa może być połączona z zarządzaniem infrastrukturą. Klient ma zapewnioną obsługę w zakresie zarządzania aktualizacjami, dostępnością i wydajnością. BSB stosuje systemy monitorowania, kontroli stanu i dostępności środowisk systemowych, transakcyjnych i bazodanowych, zajętości pamięci masowych, wykorzystania mocy procesorów, planów i realizacji przetwarzania wsadowego i wielu innych czynników mających wpływ na jakość usługi dostarczanej do Klienta. Integralnym elementem zarządzania serwerami są plany i rozwiązania awaryjne. Usługa może być realizowana lokalnie lub zdalnie.

Zapewniamy zarządzanie i administrowanie systemem operacyjnym obejmujące

 • instalację i reinstalację systemu,
 • zarządzanie przestrzenią dyskową,
 • zarządzanie pamięcią,
 • monitoring oraz strojenie systemu,
 • zarządzanie środowiskiem systemowym,
 • zarządzanie platformą sprzętową,
 • zarządzanie bezpieczeństwem,
 • zarządzanie użytkownikami,
 • aktualizację i rozwój systemów.

Administratorzy BSB posiadają i rozwijają następujące kwalifikacje:

 • obsługi systemów operacyjnych: OS/390, z/OS, z/OS.e, z/VM, Linux, Windows, Solaris, HP-UX, AIX,
 • obsługi pozostałych komponentów  systemowych m.in.: JES2, SMPE, DFSMS, USS, TSO, RMF, WLM.

Zapewniamy zarządzanie i administrowanie bazami danych w zakresie

 • instalacji i reinstalacji bazy danych,
 • utrzymywania ciągłości eksploatacji bazy danych,
 • archiwizacji i odtwarzania bazy,
 • monitorowania pracy bazy danych,
 • diagnostyki i strojenia wydajności,
 • zarządzania użytkownikami,
 • zarządzania bezpieczeństwem,
 • aktualizacji i rozwoju.

Administratorzy BSB posiadają i rozwijają następujące kwalifikacje:

 • administrowanie bazami danych: ADABAS, DB2, Oracle, Tamino, MS SQL 2000/2005/2008.

Zapewniamy zarządzanie i administrowanie serwerami aplikacji w zakresie

 • instalowania i konfiguracji aplikacji,
 • zarządzania integracją aplikacji,
 • monitorowania aplikacji,
 • zarządzania użytkownikami,
 • diagnostyki i zarządzania obsługą zdarzeń,
 • zarządzania bezpieczeństwem,
 • zarządzania systemem plików,
 • harmonogramowania aplikacji,
 • zarządzania wydajnością oraz planowania zmian – ciągła analiza trendów.

Administratorzy BSB posiadają i rozwijają następujące kwalifikacje:

 • AMShell,
 • Lotus Domino, Postfix, MS Exchange
 • SAS, CICS,
 • WebSphere, Tomcat, Jboss

Wyszukiwarka


Produkty BSB

Pamięci masowe

Serwery

Sieci komputerowe

Systemy backupowe

Systemy operacyjne, bazy danych, serwery aplikacyjne

spacer