Mają służyć do odtworzenia oryginalnych danych w przypadku ich utraty lub uszkodzenia. Proces wykonywania kopii bezpieczeństwa, w odniesieniu do kopii długotrwałych nazywamy archiwizacją.

Zasoby informacyjne są dla każdej firmy bardzo ważnym aktywem wykorzystywanym w bieżącej działalności biznesowej. Funkcjonowanie firmy zależy od ich odpowiedniego zabezpieczenia.

Ze względu na stopień skomplikowania, współcześnie rzadko prowadzi się wdrożenia klasycznego systemu backupu. Aplikacje tego typu płynnie powiązane są z systemami archiwizacji, replikacji, sieciami SAN, mechanizmami szybkich kopii migawkowych czy w końcu systemami typu HSM/ILM. Również w zakresie sprzętu można zaobserwować daleko idące zmiany od klasycznych zestawów składających się z serwera, oprogramowania i przestrzeni taśmowej. Bardzo często wdrożenia obejmują również kompletne sieci SAN, macierze dyskowe z mechanizmami replikacji, clustry serwerowe, silosy taśmowe z napędami o różnej charakterystyce.

Zapewniamy

  • doradztwo i konsultacje w zakresie koncepcji rozwiązania archiwizacji,
  • szkolenia,
  • projekt systemu,
  • wsparcie techniczne na dowolnym poziomie,
  • profesjonalne wdrożenie systemu.

Korzystamy z jednego z najlepszych środowisk do backupu i archiwizacji danych Veritas Netbackup oraz IBM Tivoli Storage Manager.


Wyszukiwarka


Produkty BSB

Pamięci masowe

Serwery

Sieci komputerowe

Systemy backupowe

Systemy operacyjne, bazy danych, serwery aplikacyjne

spacer