bcmOPERON to nowoczesna propozycja BSB, do usystematyzowanego zarządzania obszarem utrzymania ciągłości działania. System został stworzony w oparciu o wytyczne normy BS 25999 oraz dobre praktyki. Tworząc nasze rozwiązanie położyliśmy nacisk na eliminację praktycznych problemów codziennego zarządzania obszarem BCM i trudności, na które także sami natrafialiśmy.

Moduł został zaprojektowany w celu zapewnienia pełnego zarządzania dokumentacją związaną z utrzymaniem ciągłości działania. W systemie wsparto cały proces tworzenia dokumentacji, począwszy od analizy BIA, poprzez wsparcie procesów tworzenia dokumentacji BCM w przepływie prac, aż po rozbudowaną funkcjonalność przeprowadzania testów utworzonych procedur. Poza procedurami system zarządza także Planem Utrzymania Ciągłości Działania, czyli dokumentem głównym agregującym wszystkie najważniejsze informacje.
Najważniejszą zaletą systemu są funkcje automatyzujące i organizujące prace użytkowników. Wprowadzenie aż 7 procesów obsługiwanych w przepływie prac usprawnia obieg informacji. Ponad 50 funkcji modułu służy zapewnieniu aktualności i wprowadzeniu procesu stałego doskonalenia istniejących procedur, przy zachowaniu pełnej historii wprowadzanych zmian.

Funkcjonalność

 • tworzenie procedur w ramach systemu z wykorzystaniem wbudowanego edytora tekstu,
 • automatyczne generowanie niektórych punktów dokumentu na podstawie danych zgromadzonych w systemie,
 • generowanie procedur oraz planu do formatu .docx,
 • automatyczne wskazywanie procedur do aktualizacji,
 • obsługa testowania procedur na wszystkich 4 poziomach,
 • analiza BIA oparta o oceny jakościowe,
 • przepływy prac dla tworzenia dokumentów oraz przeprowadzania testów,
 • system zarządzania uprawnieniami,
 • obecnie pracujemy nad komunikacją z systemem przez telefony komórkowe co pozwoli stworzyć centrum zarządzania sytuacjami kryzysowymi.

gfx/dokumenty/schemat bcmOPERON1.jpg

Korzyści

 • zmniejszenie pracochłonności zarządzania dokumentami w obszarze BCM, dzięki zautomatyzowaniu prac i digitalizacji dokumentacji,
 • zapewnienie łatwego i szybkiego dostępu do zawsze aktualnych wersji dokumentu zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,
 • minimalizacja ryzyka posiadania nieaktualnych procedur dzięki automatycznym procesom monitorującym konieczność modyfikacji poszczególnych procedur oraz zarządzaniu wersjami,
 • umożliwienie minimalizacji ryzyka posiadania nierealnych planów reakcji na zagrożenia dzięki rozbudowanej funkcjonalności przeprowadzania testów procedur,
 • skrócenie czasu tworzenia i modyfikacji procedur dzięki częściowemu generowaniu procedur przez system,
 • powiązanie identyfikacji i kwantyfikacji ryzyka na potrzeby analizy BIA oraz procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym,
 • dopasowanie do zmieniającej się organizacji bez zmian w oprogramowaniu dzięki bardzo szerokim możliwościom parametryzacji.

Technologia

 • System został stworzony w architekturze trójwarstwowej dzięki czemu nie jest potrzebna instalacja oprogramowania na stacjach roboczych. Dostęp do systemu następuje przez przeglądarkę. Możliwa jest logowanie typu SSO, uwierzytelnianie użytkowników w Active Directory organizacji lub samodzielne zarządzanie użytkownikami.

Wyszukiwarka


Produkty BSB

Outsourcing Usług BCM

spacer