suiteOBLIGO jest systemem do kompleksowej obsługi sprawozdawczości obligatoryjnej na rzecz NBP, KNF, BFG. Rozwiązanie to spełnia wymagania sprawozdawczości obligatoryjnej oraz pozwala na przygotowanie raportów dla innych odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych.

System poza raportowaniem dla NBP umożliwia spełnienie wymagań sprawozdawczych innych organów. Należą do nich: Komisja Nadzoru Finansowego, urzędy skarbowe, Bankowy Fundusz Gwarancyjny. suiteOBLIGO pozwala również na generowanie sprawozdań na potrzeby zarządcze banków.

Funkcjonalność

 • możliwość przygotowania profili dostosowanych do różnych obowiązków sprawozdawczych danej jednostki, 
 • przechowywanie danych analitycznych gromadzonych z różnych źródeł banku w jednej, ustandaryzowanej bazie danych, która stanowi podstawę procesu wyliczeniowego, 
 • mechanizm importu kontroli wymaganych przez Narodowy Bank Polski i innych regulatorów oraz funkcje definiowania kontroli własnych banku, 
 • wizualizacja formularzy w formie przystępnej dla użytkownika, 
 • możliwość analizowania danych na różnych poziomach szczegółowości, 
 • przygotowanie danych sprawozdawczych, 
 • mechanizm generowania danych do MS Excel,
 • zawansowane mechanizmy kontroli danych sprawozdawczych, w tym:
  • weryfikacja zgodności z regułami opublikowanymi przez regulatora,
  • weryfikacja zgodności z regułami własnymi definiowanymi w systemie,
  • kontrola wypełnienia pól wymaganych,
 • mechanizm korygowania raportów,
 • generowanie sprawozdań wynikowych wymaganym formacie (plik płaski, XML, XBRL i in.),
 • wersjonowanie sprawozdań,
 • możliwość definiowania raportów na potrzeby własne banku. 

gfx/obrazki/suiteOBLIGO_graf.png

Korzyści

 • wypełnienie wymogów sprawozdawczości obligatoryjnej, 
 • jednolite środowisko do przygotowywania sprawozdań,
 • zmniejszenie pracochłonności obsługi procesu sprawozdawczego, 
 • szybki dostęp do danych sprawozdawczych,
 • usprawnienie procesu przygotowania danych sprawozdawczych (import danych z hurtowni danych, wyliczanie danych zgodnie ze zdefiniowanymi regułami), 
 • wykorzystanie wspólnego dla różnych procesów sprawozdawczych zbioru danych źródłowych, 
 • poprawa jakości danych dzięki wbudowanym funkcjom kontrolnym oraz mechanizmom obsługi korekt, 
 • elastyczność rozwiązania - możliwość szybkiej rozbudowy o kolejne obszary sprawozdawcze, 
 • wsparcie powdrożeniowe.

Wyszukiwarka


Produkty BSB

spacer