emirOBLIGO

Spółka Bazy i Systemy Bankowe mając na uwadze potrzeby Klientów wynikające z obowiązku raportowania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (EMIR), przygotowała system emirOBLIGO spełniający wymagania raportowe określone przez KDPW. 


System pozwala na wygenerowanie plików XML zgodnych ze schematem publikowanym przez KDPW i przekazanie ich do Repozytorium Transakcji KDPW_TR. Obowiązek raportowania do repozytorium transakcji dotyczy transakcji zawartych na instrumentach pochodnych. 

Do Repozytorium Transakcji są Państwo zobowiązani przekazywać
informacje o:

 

 • nowych transakcjach
 • zmianach w zarejestrowanych transakcjach
 • anulowaniu transakcji. 


Bogata funkcjonalność systemu emirOBLIGO w znacznym stopniu usprawnia pracę oraz skraca czas rejestrowania transakcji. Korzyści z wdrożenia systemu emirOBLIGO:

 • spełnienie obowiązków nałożonych przez dyrektywę EMIR
 • wykluczenie potencjalnych błędów poprzez zautomatyzowany proces wymiany danych z KDPW_TR
 • wsparcie w zarządzaniu transakcjami dotyczącymi instrumentów pochodnych
 • szybka i łatwa analiza zmian poprzez funkcję wersjonowania danych
 • weryfikacja prowadzonych operacji na transakcjach.

gfx/dokumenty/Schemat Emir Obligo 1.png

Aplikacja emirOBLIGO umożliwia:

 • import danych dotyczących transakcji oraz kontrahentówprzygotowanie komunikatów XML w zakresie określonym przez regulamin KDPW_TR
 • wczytanie komunikatów odpowiedzi z KDPW_TR
 • zarządzanie transakcjami przechowywanymi w rejestrze transakcji.


Dodatkowo aplikacja emirOBLIGO pozwala na przekazywanie danych do Repozytorium Transakcji w imieniu klientów Banku. System daje możliwość zarejestrowania klientów, dla których Bank udostępnia usługę przekazywania danych do rejestru transakcji. Funkcjonalność rejestrowania transakcji i wymiany plików z KDPW jest analogiczna, jak dla transakcji przekazywanych przez Bank. 


Wyszukiwarka


Produkty BSB

spacer