Sprawozdawczość bankowa

 

Sprawozdawczość obligatoryjna banków realizowana jest zgodnie z polityką pieniężną Narodowego Banku Polskiego oraz na potrzeby nadzoru bankowego sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Banki objęte obowiązkami sprawozdawczymi przekazują dane do różnych systemów sprawozdawczych, w szczególności do wdrożonego Systemu Informacji Sprawozdawczej (SIS), prowadzonego w standardzie XBRL (eXtensible Business Reporting Language). Dane do systemu SIS są przekazywane w formacie XBRL zgodnie z zakresem zdefiniowanym w taksonomiach FINREP i COREP, przygotowanych przez NBP zgodnie ze wzorcami unijnymi opracowanymi przez Komitet Nadzorców Europejskich (CEBS).

Produkty BSB gwarantują kompleksowość raportów: oprócz sprawozdawczości obligatoryjnej na rzecz NBP wspierają sprawozdawczość zarządczą banku, przygotowanie sprawozdań przekazywanych do UKNF w ramach nadzoru kapitałowego oraz przygotowanie raportu o klientach banku dla BFG.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą BSB z obszaru sprawozdawczości bankowej:


Wyszukiwarka


Produkty BSB

spacer