Nowa Umowa Kapitałowa i Bazylea III postawiły przed bankami wymagania dotyczące zarządzania ryzykiem operacyjnym. Założenia zawarte w NUK stanowią bardzo istotny etap w kierunku budowy stabilnego międzynarodowego systemu bankowego.

BSB posiada w swojej ofercie rozwiązanie, które powstało w odpowiedzi na nowe wymagania. System jest zintegrowanym narzędziem informatycznym kompleksowo wspierającym proces zarządzania ryzykiem operacyjnym. Łączy funkcjonalności w zakresie potrzeb zarządczych i nadzorczych. Rozwiązanie służy do wspierania obowiązującej w instytucji metodyki ZRO przy jednoczesnym zapewnieniu jego otwartości na przyszły rozwój, odpowiednio do rozwoju metodyki i modeli z danej instytucji. System dedykowany jest głównie instytucjom finansowym, takim jak: banki, zakłady ubezpieczeń, ale z powodzeniem może być również stosowany w sektorze przedsiębiorstw.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na ryzyko operacyjne:


Wyszukiwarka


Produkty BSB

spacer