System Prowadzenia Elektronicznego Rejestru Transakcji

SPERT - to autorska aplikacja firmy BSB przeznaczona dla sektora finansowego, która pomaga w przeciwdziałaniu procederom prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

System SPERT opracowany został na potrzeby realizacji wymogów polskich regulacji prawnych:

 • Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł i przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu wraz z nowelizacją z dnia 25 czerwca 2009 r.,
 • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. dotyczącego prowadzenia Rejestracji Transakcji.

System uwzględnia zmiany wprowadzone przez nowelizację ustawy dostosowującej polskie prawo do tzw. III Dyrektywy Unijnej i dostosowany jest również do nadchodzących zmian w zakresie AML wprowadzanych przez tzw. IV Dyrektywę AML.

BSB świadczy usługę zapewnienia zgodności  rozwiązania ze zmieniającymi się przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, czego potwierdzeniem są liczne pozytywne audyty przeprowadzone przez GIIF w instytucjach finansowych korzystających z systemu SPERT. 

Funkcjonalność

 • weryfikacja klientów w oparciu o tzw. białe i czarne listy – m.in. listy sankcyjne, listy PEP,
 • bieżąca i okresowa ocena klientów oparta na ryzyku (tzw. risk based approach),
 • identyfikacja transakcji powiązanych i podejrzanych,
 • monitoring transakcji według reguł zdefiniowanych przez użytkownika,
 • weryfikacja klientów, transakcji oraz komunikatów płatniczych w czasie rzeczywistym,
 • łatwe definiowanie zaawansowanych reguł analitycznych za pomocą edytora graficznego bez konieczności znajomości języka SQL,
 • automatyczne dokumentowanie przeprowadzonych analiz,
 • automatyczny import danych z systemów Instytucji Obowiązanych,
 • automatyczne uzupełnianie danych transakcji wczytywanych do systemu,
 • prowadzenie Rejestru Transakcji oraz przekazywanie danych do GIIF w poprawnym formacie,
 • zarządzanie alertami i sprawami w przypadku identyfikacji sytuacji wymagających dalszej weryfikacji.

Korzyści

 • wypełnienie obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. oraz IV Dyrektywy AML,
 • ograniczenie pracochłonności dzięki automatyzacji systemu przez cykliczne uruchamianie procesów przetwarzania danych obejmujących m.in.
  - importowanie danych z wielu źródeł i w różnych formatach definiowanych przez użytkownika,
  - aktualizację list sankcyjnych i kursów walut,
  - weryfikację nawet całej bazy klientów z wybranymi listami referencyjnymi,
  - ocenę ryzyka wybranych grup klientów oraz monitoring transakcji,
 • minimalizacja ryzyka przeoczenia istotnych zadań dzięki mechanizmowi alertów i spraw,
 • wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki rozbudowanemu systemowi uprawnień i rejestracji zdarzeń,
 • możliwość integracji bazy uprawnień z Active Directory (Single-Sign-On).

Technologia

 • system współpracuje z różnymi bazami danych (Oracle, MS SQL),
 • system zrealizowany został w technologii trójwarstwowej.

Wyszukiwarka


Produkty BSB

spacer