gfx/obrazki/logo-produkty/mSPERT_logo.png

Aplikacja przeznaczona do wykrywania prób manipulacji instrumentem finansowym działająca w oparciu o zdefiniowane modele reguł. System umożliwia analizę danych zleceń oraz zawartych transakcji, w odniesieniu do pozyskanych danych zewnętrznych (danych rynkowych, komunikatów informacyjnych).

Dzięki rozbudowanym narzędziom analitycznym zaimplementowanym w oferowanym rozwiązaniu, możliwe jest utworzenie nawet bardzo zaawansowanych modeli wykrywających próby manipulacji.

Wysoki poziom automatyzacji systemu pozwala na eliminację najbardziej czasochłonnych czynności analityków – przestaje być konieczna manualna weryfikacja wszystkich złożonych zleceń oraz zawartych transakcji. Zastosowanie mechanizmu automatycznej analizy danych pod kątem zdefiniowanych reguł zwiększa skuteczność wykrywania prób manipulacji instrumentem finansowym. Jednocześnie system wskazuje przypadki wymagające szczegółowej weryfikacji przez analityka.

Rozwiązanie wyposażone jest w mechanizm generowania alertów. W przypadku wystąpienia sytuacji podejrzanej, zidentyfikowanej przez regułę analizy, wskazane osoby są powiadamiane w formie wiadomości e-mail, co skraca czas potrzebny na reakcję.

Korzyści

  • wbudowane reguły analizy pozwalają na weryfikację zleceń i transakcji w odniesieniu do danych rynkowych i komunikatów ESPI,
  • automatyzacja zadań dokonywanych w systemie – importu danych i przetwarzania reguł analizy – usprawnia cały proces identyfikacji manipulacji i zapewnia ciągłość przeprowadzanych analiz,
  • archiwizacja przeprowadzanych w systemie zadań zapewnia udokumentowanie dokonywanych analiz,
  • mechanizm alertów i powiadomień mailowych minimalizuje ryzyko przeoczenia istotnych i pilnych zadań,
  • prezentacja wyników i istotnych danych w jednym miejscu ułatwia dalszą weryfikację sytuacji wykrytych przez reguły analizy.

Funkcjonalności

  • moduł „Dane źródłowe” - import danych wewnętrznych (zlecenia, transakcje, klienci), informacji rynkowych (dane giełdowe), a także komunikatów ESPI,
  • moduł „Post Trade” - zarządzanie regułami wyszukującymi podejrzenia manipulacji (definiowanie parametrów reguł analizy, manualne uruchamianie reguł, przegląd historii prowadzonych analiz),
  • moduł „Panel analityka” - weryfikacja wyników reguł, obsługa alertów oraz tworzenie raportów do KNF,
  • moduł „Administracja” - zarządzanie użytkownikami, dziennikiem zdarzeń oraz harmonogramem zadań.

W przypadku ewentualnych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji:

Tel: 52 325 13 00

e-mail: office@bsb.pl


Wyszukiwarka


Produkty BSB

spacer