Na mocy umowy partnerskiej z firmą WorldCompliance, BSB oferuje obszerną, autorską bazę danych zawierająca informacje o instytucjach oraz osobach indywidualnych zajmujących się lub podejrzewanych o uczestnictwo w procederze prania pieniędzy, terroryzmie, handlu narkotykami, handlu bronią, przestępstwach finansowych. Ponadto baza zawiera profile osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (tzw. PEP-ów).

Baza ma budowę modułową i pozwala Klientom na wybór jednej lub wielu list zaprezentowanych poniżej:

Global PEP List (GPL) – Globalna baza osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne

Zawiera profile ponad 900 000 PEP-ów z ponad 240 krajów, włącznie z profilami bliskiej rodziny PEP-a oraz osobami powiązanymi. Zawiera funkcje segmentacji danych (MicroCategorization) oraz szeregowania ryzyka. Dane osób, które zajmowały eksponowane stanowiska polityczne oraz osób z nimi powiązanych, nie są usuwane z bazy. Przechowywane są zatem również dane osób, które nie sprawują już eksponowanych stanowisk politycznych od ponad jednego roku, co nie jest konieczne według norm europejskich.

PEP List based on 3rd EU Directive – Baza osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne bazująca na III Dyrektywie WE

Zawiera profile osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (osób PEP) z ponad 240 krajów, włącznie z profilami ich rodzin oraz osobami z nimi powiązanymi. Zawiera funkcje segmentacji danych (MicroCategorization) oraz szeregowania ryzyka. Definicja osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne jest zgodna z definicją nakreśloną w Trzeciej Dyrektywie WE o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Baza nie zawiera danych osób, które nie piastują już eksponowanych stanowisk politycznych od ponad roku. Jest to zgodne z polską i unijną definicją osób PEP.

Global Sanction List (GSL) – Globalne listy sankcyjne

Baza zawiera zagregowane informacje z list sankcyjnych z całego świata. Znajduje się na nich ponad 15 000 profili terrorystów, organizacji terrorystycznych, handlarzy narkotyków itp. Zawierają informacje z list takich instytucji jak: Bank of England, Bureau of Industry and Security, US Department of State, EU Terrorism List, FBI Top Ten Most Wanted, Interpol Most Wanted, OCC Shell Bank List, OFAC Sanctions and SDN & Blocked Entities, Treasury PML List, SECO List, UN Consolidated List, World Bank Debarred Parties List, CBI List oraz ICE List.

Global Enforcement List (GEL) – Globalna lista wykonawcza (egzekucyjna)

Zawiera informacje pochodzące od krajowych regulatorów rynków finansowych oraz instytucji rządowych z całego świata. Dotyczą one ostrzeżeń i akcji przeciwko firmom oraz osobom indywidualnym zajmujących się procederem prania pieniędzy, nadużyciami finansowymi, handlem narkotykami oraz innymi podobnymi przestępstwami. GEL zawiera ponad 500 list egzekucyjnych z ponad 200 000 profilami.

Global Adverse Media List (GAL) – globalna lista negatywnych informacji z mediów

Zawiera informacje z ponad 20 000 monitorowanych źródeł prasowych, obejmujących profile ponad 100 000 osób i firm stanowiących ryzyko popełnienia przestępstw związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.


Wyszukiwarka


Produkty BSB

Bazy wiedzy i listy sankcyjne

spacer