Przeciwdziałanie przestępstwom i nadużyciom finansowym 

Przestępstwa i nadużycia finansowe dotykają wszystkie instytucje, ale szczególnie niebezpieczne są w sektorze bankowym. Istotne jest, aby każda organizacja skutecznie je wykrywała, a co za tym idzie przeciwdziałała im.

Spółka BSB oferuje rodzinę rozwiązań IT, wspierających proces identyfikacji naruszeń, ich weryfikacji przez pracownika Banku oraz raportowania do właściwych organów nadzoru.

AML

Przestępstwa finansowe mogą mieć różny charakter. Ich celem może być bezpośrednio instytucja finansowa i wówczas mówimy o wyłudzeniach lub też przestępstwo może być dokonywane przy wykorzystaniu usług świadczonych przez instytucję, wówczas mówimy o "praniu pieniędzy". 

Do przeciwdziałania praniu pieniędzy (ang. Anti-Money Laundering) banki zobowiązane są ustawowo. Obowiązująca w Polsce ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu wraz z nowelizacją z dnia 25 czerwca 2009 r., obliguje instytucje finansowe do rejestrowania, analizy i przekazywania do Głównego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) informacji o transakcjach podejrzanych, powiązanych, a także o wszystkich operacjach finansowych o wartości większej niż 15 tysięcy euro.

W skutecznej walce z przestępstwami i nadużyciami finansowymi pomaga odpowiednie wsparcie narzędziowe w postaci systemu informatycznego, który pozwoli na szybkie wykrycie i udaremnienie próby przestępstwa. BSB oferuje w tym zakresie produkt SPERT - System Prowadzenia Elektronicznego Rejestru Transakcji. 

Identyfikacja nadużyć i fraudów

Dużym problemem w sektorze bankowym są próby wyłudzania środków finansowych, które dotykają podmioty świadczące usługi kredytowe. Aby wykrycie tego procederu było skuteczne, musi odbyć się bardzo szybko – w czasie pomiędzy złożeniem wniosku, a podpisaniem umowy kredytowej. Coraz częściej problem ten dotyka sektor ubezpieczeniowy, niezbędne więc staje się posiadanie narzędzia do klasyfikacji klientów pod względem ryzyka i szybkiej identyfikacji prób oszustw finansowych na produktach kredytowych lub transakcjach finansowych zarówno przez Klientów jak i pracowników firmy.

Innym rodzajem nadużyć są próby manipulowania instrumentami finansowymi w celu uzyskania korzyści majątkowych.

Spółka BSB oferuje rozwiązania wspomagające zwalczanie obu wymienionych procederów, a są nimi: fraudSPERT - służący do kompleksowego wsparcia wykrywania prób wyłudzeń oraz mSPERT – system do identyfikacji potencjalnych manipulacji na instrumentach finansowych, działający zgodnie z wytycznymi regulacji MAD/MAR.

Wymiana informacji podatkowych z USA i państwami UE

System crs.fatcaSPERT to autorska aplikacja przeznaczona dla instytucji sektora finansowego, kompleksowo wspierająca automatyczną wymianę informacji podatkowych z innymi państwami takimi jak: państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz państwami, które przyjęły standard CRS, w tym wspierająca identyfikowanie posiadaczy rachunków spełniających kryteria osób raportowanych według Ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Zapraszamy do zapoznania się z szerszym opisem proponowanych rozwiązań poprzez wybór logotypu produktu w prawej części strony.


Wyszukiwarka


Produkty BSB

spacer