OutsourcingZasoby informacyjne są dla każdej firmy bardzo ważnym aktywem wykorzystywanym w bieżącej działalności biznesowej. Funkcjonowanie firmy zależy od ich odpowiedniego zabezpieczenia: zarządzania ciągłością działania i
audytu bezpieczeństwa.

Zarządzanie ciągłością działania

  • Oferowanie Klientom zasobów Data Center dla zapewnienia ciągłości działania ich kluczowych procesów biznesowych i/lub budowania Planów Awaryjnego Działania (PAD) gwarantujących ciągłość i dostępność funkcjonowania usług IT.
  • Data Center BSB stanowi element Planu Ciągłości Działania lub Planu Awaryjnego Działania naszych Klientów i w ramach Hostingu, IaaS lub Hotelingu oraz zapasowe centrum przetwarzania danych dla krytycznych systemów IT wraz z zapasową lokalizacją dla zespołów IT zarządzających tymi systemami.

Audyt bezpieczeństwa

  • Audyt jest dopełnieniem systemu bezpieczeństwa IT i ciągłości działania kluczowych procesów biznesowych. Audyty będą dotyczyły organizacji IT i procesów  IT Klienta oraz jego infrastruktury teleinformatycznej. W zakresie zarządzania IT i organizacji IT metodyka audytów prowadzona będzie w oparciu o normę ISO 27001. W części dotyczącej infrastruktury IT audyt będzie polegał na analizie podatności i testowaniu środowiska IT Klienta pod względem określonych w scenariuszach testów zagrożeń.

Wyszukiwarka


Produkty BSB

Outsourcing usług IT

Cloud Computing

spacer