OutsourcingUdostępnienie Klientowi mocy obliczeniowej wirtualnego środowiska przetwarzania danych przez Internet i świadczenie usług w zakresie:

  • zarządzania mocą obliczeniową i pojemnością środowiska stosownie do zapotrzebowania,
  • opieki administracyjnej, zapewnienia ciągłości oraz bezpieczeństwa pracy środowiska,
  • monitoringu i strojenia wydajności,
  • raportowania stanu wykorzystania zasobów oraz parametrów SLA usługi w celach rozliczeń.

Zalety modelu:

  • dostosowanie konfiguracji, mocy obliczeniowej, pojemności i wydajności środowiska do potrzeb Klienta,
  • gwarancja określonego w umowie poziomu świadczonych usług.

Korzyści:

  • brak konieczności inwestycji w infrastrukturę techniczną  własnego środowiska IT,
  • ograniczenie kosztów zarządzania środowiskiem,
  • model rozliczeń polega na wnoszeniu opłat za faktycznie zużyte zasoby.

Wyszukiwarka


Produkty BSB

Outsourcing usług IT

Cloud Computing

spacer