OutsourcingUdostępnienie Klientowi platformy sprzętowo-systemowej w konfiguracji odpowiadającej potrzebom Klienta i świadczenie usług w zakresie:

  • doradztwa w wyborze i konfiguracji platformy dla potrzeb Klienta,
  • zakupu, instalacji i konfiguracji zasobów infrastruktury,
  • opieki administracyjnej, zapewnienia ciągłość oraz bezpieczeństwa pracy środowiska,
  • zarządzania przestrzenią dyskową i backupem danych,
  • monitoringu i strojenia wydajności oraz pojemności systemów.

Zalety modelu

  • dostosowanie konfiguracji, mocy obliczeniowej, pojemności i wydajności środowiska do potrzeb Klienta,
  • zarządzanie środowiskiem IT przez wykwalifikowany personel techniczny Spółki,
  • gwarancja określonego w umowie poziomu świadczonych usług.

Korzyści

  • Ograniczenie kosztów TCO środowiska IT Klienta.

Wyszukiwarka


Produkty BSB

Outsourcing usług IT

Cloud Computing

spacer