OutsourcingOutsourcing IT jest usługą polegającą na przejęciu przez firmę zewnętrzną odpowiedzialności za funkcjonowanie całości lub fragmentu infrastruktury IT. Wdrożenie jej może stać się niekwestionowanym atutem rynkowym, pod warunkiem, że proces implementacji zostanie poprzedzony wnikliwą analizą potrzeb danego Klienta. Dlatego BSB z każdym Klientem pracuje indywidualnie i każdorazowo wspólnie z Klientem określa cel oraz spodziewane korzyści z wdrożenia konkretnej usługi.

Firma BSB ma wieloletnie doświadczenie w świadczeniu outsourcingu IT. Posiada własne zaplecze infrastruktury informatycznej w postaci dwóch ośrodków Data Center wyposażonych w nowoczesny sprzęt IT. Pieczę nad obsługą powierzonych zasobów sprawuje zespół programistów i inżynierów, z odpowiednimi kwalifikacjami, gwarantującymi bezpieczeństwo powierzonych nam danych. Nasze usługi outsourcingowe spełniają normy PN-EN ISO 9001:2009, PN-ISO/IEC 27001:2007 oraz podlegają systemowi kontroli wewnętrznej, funkcjonującemu w Spółce.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą kompleksową ofertą w zakresie outsourcingu IT.

Outsourcing

SaaS

Udostępnienie aplikacji przez sieć Internet lub sieć WAN Klienta z centrum outsourcingowego Spółki. Klient nie wykupuje licencji oprogramowania, gdyż model dostarczania aplikacji polega na wnoszeniu opłat za umowny poziom wykorzystania aplikacji. Więcej o SaaS

Hosting

Udostępnienie aplikacji zainstalowanej w środowisku sprzętowo-systemowym  centrum outsourcingowego Spółki dostarczanym Klientowi w ramach hostingu infrastruktury IT. Więcej o Hosting

Usługi inżynierskie

Model rozliczeń polega na opłacaniu przez Klienta rzeczywiście wykorzystanego przez personel techniczny Spółki czasu poświęconego na zlecone prace. Klient ma dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej w takim zakresie, w jakim jest ona niezbędna bez konieczności stałego jej utrzymywania. Możliwe łączenie usług inżynierskich w pakiety w zależności od potrzeb Klienta. Więcej o Usługi inżynierskie

IaaS

Udostępnienie Klientowi mocy obliczeniowej wirtualnego środowiska przetwarzania danych przez Internet.
Więcej o IaaS

Hosting środowiska IT

Udostępnienie Klientowi platformy sprzętowo-systemowej w konfiguracji odpowiadającej potrzebom Klienta. Więcej o Hosting środowiska IT

Usługi BCM

Zasoby informacyjne są dla każdej firmy bardzo ważnym aktywem wykorzystywanym w bieżącej działalności biznesowej. Funkcjonowanie firmy zależy od ich odpowiedniego zabezpieczenia: zarządzania ciągłością działania i audytu bezpieczeństwa. Więcej o Usługi BCM


Wyszukiwarka


Produkty BSB

Outsourcing usług IT

Cloud Computing

spacer