Jednym z filarów realizowanej przez BSB strategii rozwoju firmy jest budowa, rozwój i sprzedaż nowoczesnych usług outsourcingowych. Chcąc sprostać oczekiwaniom wymagającej grupy odbiorców dążących do obniżenia kosztów informatyzacji, Spółka podjęła decyzję o budowie zunifikowanej platformy chmury obliczeniowej, umożliwiającej oferowanie usługi Cloud Computing.

Outsourcing usług IT, w tym usługi cloud computing, świadczone są przez profesjonalne Centrum Outsourcingu Informatyki Instytucji Finansowych.


Wyszukiwarka


Produkty BSB

Outsourcing usług IT

Cloud Computing

spacer