Bezpieczeństwo IT secure.TECH - audyt technologiczny jest usługą, polegającą na przeprowadzeniu kompleksowych audytów bezpieczeństwa obejmujących całą firmę lub jej wybrany fragment.

Audyt technologiczny obejmuje swoim zakresem bezpieczeństwo technologiczne związane z podatnością systemów informatycznych na ataki, błędy konfiguracyjne i koncepcyjne, wyszukiwanie pojedynczych punktów awarii itp. Analiza zostaje przeprowadzona z wykorzystaniem metodyki LP-A, w oparciu o wymagania normy ISO 27001 dotyczącej Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Proces polega na sprawdzeniu szczelności systemów informatycznych wraz z ich otoczeniem, w tym szczególnie:

  • weryfikację poprawności konfiguracji i szczelności całej sieci komputerowej,
  • weryfikację poprawności konfiguracji i istniejących podatności na węzłach (serwerach, stacjach roboczych, urządzeniach sieciowych itp.),
  • weryfikację poprawności ustawień usług skonfigurowanych na węzłach funkcjonujących w sieci,
  • weryfikację podatności udostępnionych rozwiązań opartych na technologii WWW,
  • analizę kodu źródłowego aplikacji pod kątem dobrych praktyk programistycznych.

Korzyści

  • świadomość stanu bezpieczeństwa audytowanych systemów informatycznych,
  • wiedza o potencjalnych zagrożeniach i podatności na nie (zarówno technologicznej, jak i proceduralnej),
  • weryfikacja dokumentacji pod kątem jej kompletności i adekwatności ze stosowanymi na co dzień firmowymi praktykami,
  • wiedza o możliwych kierunkach doskonalenia.

Wyszukiwarka


Produkty BSB

idGuard

secure.PROC

secure.TECH

spacer