Zaufali nam

Sektor Finansowy

 • POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH
 • CENTRUM PRAWA BANKOWEGO
 • KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A.
 • KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
 • NARODOWY BANK POLSKI
 • URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO 
 • AAREAL BANK S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
 • ALIOR BANK S.A.
 • BANK BPH S.A
 • BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.
 • BANK MILLENIUM S.A.
 • BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
 • BANK OF CHINA
 • BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ POLSKA S.A.
 • BANK POCZTOWY S.A
 • BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
 • BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A..
 • BANK  ZACHODNI  WBK  S.A.
 • BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
 • BPH BANK HIPOTECZNY S.A.
 • CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.
 • DEUTSCHE BANK PBC S.A.
 • DNB BANK POLSKA S.A.
 • DOM MAKLERSKI BOŚ
 • EURO BANK S.A.
 • GETIN NOBLE BANK S.A.
 • HFT BROKERS DOM MAKLERSKI
 • HSBC BANK POLSKA S.A.
 • INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA
 • ING BANK ŚLĄSKI S.A.
 • KRAJOWA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA (KSKOK)
 • mBANK S.A.
 • MERCEDES-BENZ BANK POLSKA S.A.
 • PKO BP S.A.
 • PLUS BANK S.A.
 • FM BANK PBP S.A.
 • RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.
 • RCI BANQUE S.A.
 • RCI LEASING S.A
 • SANTANDER CONSUMER BANK S.A.
 • SEB COMMERCIAL FINANCE SP. Z O.O.
 • SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB S.A. 
 • SOCIETE GENERALE S.A.
 • SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA 
 • SVENSKA HANDELSBANKEN AB S.A.
 • SYGMA BANQUE SOCIÉTÉ ANONYME S.A.
 • TOYOTA BANK POLSKA S.A.
 • VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A. 

 

Sektor ubezpieczeniowy

 • BENEFIA TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP 
 • OPEN LIFE TU ŻYCIE SA
 • SKANDIA ŻYCIE TU S.A.
 • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ i REASEKURACJI WARTA S.A. 
 • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE WARTA S.A.
 • TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A.
 • TU EULER HERMES S.A. 
 • TU NA ŻYCIE EUROPA S.A.
 • UBI FACTOR S.P.A. S.A. ODDZIAŁ W POLSCE 
 • UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE S.A.
 • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH "TUZ"
 • NATIONALE-NEDERLANDEN TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A.
 • PKO UBEZPIECZENIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA
 • WTUŻIR CONCORDIA CAPITAL S.A.

 

Sektor publiczny

 • MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA
 • CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI 
 • INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ 
 • WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
 • URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY 
 • ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY
 • BIBLIOTEKA NARODOWA
 • MINISTERSTWO ROZWOJU
 • ZAKŁAD EMERYTALNO RENTOWY MSW
 • OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
 • MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

      Inne sektory

 •        PKP CARGO S.A.
 •        PKP PLK S.A.
 •        ALD AUTOMOTIVE POLSKA
 •        MANPOWER SP. Z O.O.
 •        GRUPA ALLEGRO
 •        GRUPA GOODYEAR

Wyszukiwarka


spacer