Zaufali nam

Sektor Finansowy

 • POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH
 • KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
 • NARODOWY BANK POLSKI
 • URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
 • ALIOR BANK S.A.
 • BANK BPH S.A
 • BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.
 • BANK MILLENNIUM S.A.
 • BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
 • BANK OF CHINA S.A.
 • BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ POLSKA S.A.
 • BANK POCZTOWY S.A.
 • BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
 • BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A..
 • BGŻ BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
 • CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.
 • DOM MAKLERSKI BOŚ SA
 • GETIN NOBLE BANK S.A.
 • INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA
 • ING BANK ŚLĄSKI S.A.
 • KRAJOWA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA (KSKOK)
 • NEST BANK S.A.
 • MERCEDES-BENZ BANK POLSKA S.A.
 • PKO BANK POLSKI S.A.
 • RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.
 • SANTANDER CONSUMER BANK S.A.
 • SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA 
 • TOYOTA BANK POLSKA S.A.
 • VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A.
 •  

 

Sektor ubezpieczeniowy

 • BENEFIA TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP 
 • OPEN LIFE TU ŻYCIE SA
 • VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A.
 • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ i REASEKURACJI WARTA S.A. 
 • TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A.
 • TU NA ŻYCIE EUROPA S.A.
 • UBI FACTOR S.P.A. S.A. ODDZIAŁ W POLSCE 
 • ING NATIONALE-NEDERLANDEN TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A.
 • PKO UBEZPIECZENIA TU S.A.

 

Sektor publiczny

 • INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ 
 • WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
 • BIBLIOTEKA NARODOWA
 • MINISTERSTWO ROZWOJU
 • ZAKŁAD EMERYTALNO RENTOWY MSW
 • OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
 • MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

    Inne sektory

 •         ALD AUTOMOTIVE POLSKA
 •         GRUPA ALLEGRO
 •         GRUPA GOODYEAR
 •         OTWARTY RYNEK ELEKTRONICZNY S.A.

Wyszukiwarka


spacer