Systemy jakości

Działalność BSB jest prowadzona zgodnie z wymogami normy PN-ISO/IEC 27001:2007,  kryteriami Wewnętrznego Systemu Kontroli oraz standardami zapewniającymi najwyższą jakość produktów i usług.

System zarządzania jakością

W trosce o klientów stosujemy mechanizmy kontroli, mające na celu zapewnienie najwyższej jakości oferowanych produktów i usług. Dokładamy starań, by realizowane przez nas działania były ciągle doskonalone i zmierzały do zwiększenia efektywności, a jednocześnie były zgodne z nowoczesnymi standardami. Przyjęty system zarządzania koncentruje się na aspektach dotyczących bezpieczeństwa i jakości, a tym samym spełnia oczekiwania klientów i zapewnia realizację założonych celów biznesowych. 

Bezpieczeństwo informacji

W BSB określone i stosowane są zasady ochrony informacji zgodne z normą PN-ISO/IEC 27001:2007. Funkcjonujące w Spółce procedury oraz Polityka bezpieczeństwa informacji szczegółowo określają działania mające na celu zapewnienie zgodności w zakresie bezpieczeństwa i gwarantują klientom właściwy sposób przechowywania ich danych. 

Wewnętrzny System Kontroli

WSK jest to system regulujący zasady obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. BSB, jako firma zajmująca się m.in. handlem towarami podwójnego zastosowania, stosuje Wewnętrzny System Kontroli zgodnie z ustawowymi wymogami w tym zakresie.

 Kim jesteśmy

Bazy i Systemy Bankowe to polska spółka informatyczna, której jedynym udziałowcem jest NBP.
więcej o Kim jesteśmy


Wspieramy

Nasza firma chętnie dzieli się swoimi sukcesami z osobami i instytucjami potrzebującymi wsparcia.
więcej o Wspieramy


Wyszukiwarka


spacer