Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. zrealizowało projekt „Wzrost kompetencji pracowników BSB poprzez szkolenia” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Projekt zaadresowany był do 33 pracowników Spółki. Cel główny projektu to wzrost kompetencji pracowników Spółki Bazy i Systemy Bankowe z regionu kujawsko-pomorskiego w 2011 r., a cele szczegółowe to: wzrost wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu ICT pracowników BSB z regionu w 2011 r. W ramach projektu przeprowadzonych zostało 14 szkoleń (łącznie 352 godziny szkoleniowe). 


Nasze wartości

Up to excellence stanowi zasadę wyznaczającą najważniejsze cele i metody naszej działalności.
więcej o Nasze wartości


Aktualności

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wydarzeniami związanymi z działalnością Spółki BSB.
więcej o Aktualności


Kim jesteśmy

Bazy i Systemy Bankowe to polska spółka informatyczna, której jedynym udziałowcem jest NBP.
więcej o Kim jesteśmy


Wyszukiwarka


spacer