Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. zrealizowało w partnerstwie z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy Projekt „Dydaktyka a praktyka – wdrożenie programu rozwojowego UTP” Poddziałanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji projektu: 01.07.2010r. – 30.06.2014r.

W ramach projektu Spółka była odpowiedzialna za realizację dwóch zadań.

W przypadku pierwszego z nich Spółka przeprowadziła trzymiesięczne staże dla studentów UTP.

Drugie zadanie obejmowało udział pracowników BSB w procesie kształcenia studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego na Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki. Współpraca miała kształt prowadzenia zajęć, warsztatów i wykładów.


Nasze wartości

Up to excellence stanowi zasadę wyznaczającą najważniejsze cele i metody naszej działalności.
więcej o Nasze wartości


Aktualności

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wydarzeniami związanymi z działalnością Spółki BSB.
więcej o Aktualności


Kim jesteśmy

Bazy i Systemy Bankowe to polska spółka informatyczna, której jedynym udziałowcem jest NBP.
więcej o Kim jesteśmy


Wyszukiwarka


spacer