HR jutra

Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. wraz z Akademią Leona Koźmińskiego oraz firmą ROI Consulting uczestniczyło w projekcie „Pl Team Building – Zwiększanie potencjału innowacyjnego firmy poprzez wykorzystanie Grywalizacji - HR”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozwiązanie Team Building Platform jest kompleksowym narzędziem wykorzystującym metodykę grywalizacji, którego celem jest zwiększenie zaangażowania pracowników oraz poziomu ich innowacyjności, a w efekcie wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa.

Projekt obejmował budowę i wdrożenie systemu opartego o architekturę IT, wspieranego mechanizmami grywalizacyjnymi, umożliwiającego zgłaszanie i pracę grupową nad koncepcją innowacyjnych produktów, rozwiązań i zmian procesowych w przedsiębiorstwie. Zakładany cel osiągnięto poprzez zainspirowanie pracowników do zgłaszania pomysłów i pracy zespołowej nad nimi. 

Produkt finalny zawiera:
•    strategię wdrożenia produktu w firmie zawierającą niezbędne szablony/wzory/wytyczne,
•    zestaw filmów szkoleniowych; ,
•    platformę IT służącą do zgłaszania pomysłów, tworzenia zespołów roboczych, grupowej pracy nad pomysłami i wymiany wiedzy pomiędzy użytkownikami,
•    dokumentację umożliwiającą wdrożenie techniczne platformy IT jak instrukcja obsługi, opis systemu i wymagań sprzętowych, instrukcja instalacji i administracji platformą.

PARP

Nasze wartości

Up to excellence stanowi zasadę wyznaczającą najważniejsze cele i metody naszej działalności.
więcej o Nasze wartości


Aktualności

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wydarzeniami związanymi z działalnością Spółki BSB.
więcej o Aktualności


Kim jesteśmy

Bazy i Systemy Bankowe to polska spółka informatyczna, której jedynym udziałowcem jest NBP.
więcej o Kim jesteśmy


Wyszukiwarka


spacer