Zrealizowane projekty unijne

Projekt szkoleniowy

Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. zrealizowało projekt „Wzrost kompetencji pracowników BSB poprzez szkolenia” Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej o Projekt szkoleniowy

Projekt stażowy

Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. zrealizowało w partnerstwie z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy Projekt „Dydaktyka a praktyka – wdrożenie programu rozwojowego UTP” Poddziałanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej o Projekt stażowy

HR jutra

Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. wraz z Akademią Leona Koźmińskiego oraz firmą ROI Consulting uczestniczyło w projekcie „Pl Team Building - Zwiększanie potencjału innowacyjnego firmy poprzez wykorzystanie Grywalizacji - HR"  Więcej o HR jutra


Nasze wartości

Up to excellence stanowi zasadę wyznaczającą najważniejsze cele i metody naszej działalności.
więcej o Nasze wartości


Aktualności

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wydarzeniami związanymi z działalnością Spółki BSB.
więcej o Aktualności


Kim jesteśmy

Bazy i Systemy Bankowe to polska spółka informatyczna, której jedynym udziałowcem jest NBP.
więcej o Kim jesteśmy


Wyszukiwarka


spacer