Historia BSB

1974

Otwarcie w Bydgoszczy Wojewódzkiego Ośrodka Obliczeniowego NBP, który w późniejszym okresie zostanie przekształcony w Spółkę Bazy i Systemy Bankowe (BSB). Są to początki świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych na rzecz NBP.

1980

Wykonanie i wdrożenie oprogramowania związanego z systemem rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych (ROR) oraz systemem kadrowo – płacowym (KASP), a także wdrożenie w województwach bydgoskim, toruńskim i włocławskim systemu Tele-On-Line umożliwiającego transmisję danych.

1993

Rozpoczęcie współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową w celu standaryzacji systemu rozliczeń międzybankowych w Polsce. Powstaje system SYBIR, wspomagający rozliczenia międzybankowe. W późniejszym okresie zostanie on zastąpiony rozwiązaniem ELIXIR, za którego rozwój i konserwację będzie odpowiadać BSB. Podobnie, jak w przypadku aplikacji oddziałowej ELIXIR-OK, stosowanej w oddziałach banków do kontaktu z centralnym systemem rozliczeniowym ELIXIR.

1994

Przekształcenie Wojewódzkiego Ośrodka Obliczeniowego NBP w firmę Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. Właścicielem 100% udziałów jest Narodowy Bank Polski.

1997

Stworzenie systemu KADRY97 - specjalistycznego systemu kadrowo – płacowego dla banków i instytucji finansowych.

1999

Rozpoczęcie przetwarzania Głównego Systemu Księgowego dla NBP oraz dostarczania danych do Głównego Systemu Informatycznego w ZUS (projekt prowadzony w latach 1999 – 2004).

2000

Budowa systemu Centrum Monitorowania i Zarządzania Infrastrukturą Informatyczną dla NBP pozwalającego na centralne zarządzanie incydentami i integrację z systemami zewnętrznymi.

2002


2002

Uzyskanie certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2001 związanego z dostarczaniem rozwiązań w dziedzinie technologii informatycznych.

Rozpoczęcie dostaw i usług serwisowych urządzeń kryptograficznych dla bankowości.

2004

 

2004

Pierwsze wdrożenie systemu SPERT - autorskiej aplikacji firmy BSB, która pomaga w przeciwdziałaniu procederom prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (obecnie system funkcjonuje w ok. 30  instytucjach).

Stworzenie aplikacji oddziałowej EuroELIXIR do rozliczania zleceń denominowanych w EUR.

2005


2005

Uzyskanie Certyfikatu Systemu Jakości spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001 i kryteriów Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK) w zakresie obejmującym działalność całej Spółki.

Otwarcie Biura Sprzedaży i Marketingu w Warszawie.

2006

Rozpoczęcie realizacji projektu budowy systemu do zarządzania ryzykiem operacyjnym. W ramach tych projektów stworzone zostało kompleksowe rozwiązanie, będące odpowiedzią na wymogi w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach i innych instytucjach finansowych.

2007

 

 

2007

Uruchomienie rozwiązania własnego, wspomagającego sprawozdawczość zewnętrzną FINREP do Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). Bazując na tym systemie rozpoczęto prace nad konsolidacją sprawozdań finansowych w NBP.

Ukończenie dostosowania Data Center BSB do wymagań rynku, zarówno w zakresie bezpieczeństwa, jak i technologii. W wyniku dokonanych inwestycji i późniejszych modernizacji, BSB dysponuje w pełni nowoczesnym i konkurencyjnym Data Center, które jest w stanie realizować projekty dla klientów krajowych i zagranicznych.

2008

2008

Wdrożenie przez Spółkę Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI).

Wdrożenie w NBP autorskiego rozwiązania o nazwie Konsolidator do tworzenia skonsolidowanych raportów sprawozdawczych.

2010

 

2010

Wdrożenie w NBP systemu aukcyjnego Kolekcjoner do obsługi aukcji monet i banknotów kolekcjonerskich.

Wdrożenie oprogramowania, wspierającego obsługę komunikatów rozliczeniowych, wymienianych w formacie ISO15022 pomiędzy KDPW SA, a uczestnikami rynku finansowego za pomocą sieci SWIFT w obszarze Settlement & Reconciliation.

2011

Budowa oraz wdrożenie specjalistycznych systemów informatycznych: suiteOBLIGO (sprawozdawczość bankowa) oraz  sorbELIX (system rozliczeń wysokokwotowych nominowanych w PLN) w kilku znaczących instytucjach finansowych.

2012

 

2012

Uzyskanie certyfikatu XBRL,   potwierdzającego wysokie kompetencje BSB w obszarze sprawozdawczości obligatoryjnej oraz wdrożenie w kilku bankach systemu umożliwiającego przygotowanie sprawozdań NB300 w oparciu o taksonomię XBRL.

Wdrożenie aplikacji sorbELIX w siedmiu podmiotach (6 banków i KDPW), która zapewnia pełną obsługę wymiany komunikatów płatniczych i informacyjnych z nowym systemem RTGS SORBNET2 w NBP za pośrednictwem sieci SWIFT.


2014


2014

 

 

20152016


Wdrożenie w szeregu instytucji finansowych aplikacji emirOBLIGO (sprawozdawczość do Krajowego Depozytu  Papierów Wartościowych i Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC))

Wykonanie systemu proELIX (scentralizowana platforma rozliczeniowa, umożliwiająca obsługę i zarządzanie zleceniami we wszystkich walutach i kanałach rozliczeniowych) w znaczącej instytucji rynku finansowego.

Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu bibliograficznego oraz rozwiązań antyplagiatowych w systemie Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej
 
Wdrożenie w kilku instytucjach finansowych autorskiej aplikacji fatcaSPERT umożliwiającej identyfikowanie posiadaczy rachunków spełniających kryterium osób raportowanych według Ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

2017

Wykonanie i wdrożenie w kilku instytucjach finansowych aplikacji mSPERT przeznaczonej do wykrywania prób manipulacji instrumentami finansowymi. 

2018

Skuteczne raportowanie MIFIR za pośrednictwem aplikacji mifirOBLIGO w kilku znaczących instytucjach rynku finansowego.


 

 


Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00. do 17.00.
więcej o Kontakt


Kim jesteśmy

Bazy i Systemy Bankowe to polska spółka informatyczna, której jedynym udziałowcem jest NBP.
więcej o Kim jesteśmy


Wyszukiwarka


spacer