Standard XBRL (eXtensible Business Reporting Language) to elektroniczny środek wymiany i publikacji szeroko rozumianych sprawozdań gospodarczych (niefinansowych i finansowych), opracowany i utrzymywany przez XBRL International, organizację non-profit skupiającą wokół siebie różne podmioty począwszy od komercyjnych przedsiębiorstw IT po organy państwowe.

Głównym celem inicjatywy XBRL jest stworzenie wspólnych zasad oznakowania sprawozdań i informacji finansowych ułatwiających ich automatyczne przetwarzanie i analizę. Standard nie tworzy nowych zasad sprawozdawczości, lecz odzwierciedla istniejące regulacje i normy prawne takie jak "Ustawa o Rachunkowości" lub MSSF (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej). XBRL bazuje na XML (eXtensible Markup Language), może być stosowany niezależnie od systemu operacyjnego, w jakim pracuje użytkownik.

Firma BSB, jako doświadczony dostawca rozwiązań opartych o standard XBRL oraz aktywny członek Stowarzyszenia SBR Polska oraz partner firmy UBmatrix świadczy usługi doradztwa w zakresie:

  • wdrażania sprawozdawczości FINREP i COREP na rzecz Narodowego Banku Polskiego,
  • możliwości wykorzystania XBRL w sprawozdawczości wewnętrznej instytucji,
  • wykorzystania XBRL w systemach sprawozdawczości jednostkowej i skonsolidowanej grup kapitałowych,
  • wykorzystania XBRL w procesie analizy danych finansowych.

Zapewniamy

  • analizę, projektowanie i budowę rozwiązań opartych o XBRL,
  • projektowanie i testowanie taksonomii XBRL (słowników pojęć występujących w sprawozdaniach) dostosowanych do indywidualnych potrzeb sprawozdawczych Klienta,
  • możliwość integracji systemów sprawozdawczych z systemami dostarczającymi dane sprawozdawcze,
  • ocenę ekspercką narzędzi i rozwiązań wybranych przez Klienta.

Nadużycia finansowe

Przestępstwa i nadużycia finansowe dotykają wszystkie instytucje. Istotne jest, aby każda organizacja skutecznie im przeciwdziałała.
więcej o Nadużycia finansowe


Rozliczenia międzybankowe

BSB od lat wspiera rozwój polskiego sektora bankowego z obszaru rozliczeń międzybankowych.
więcej o Rozliczenia międzybankowe


Wyszukiwarka


spacer