Infrastruktura IT jest jak kręgosłup aplikacji wykorzystywanych w prowadzeniu biznesu. Powinna być niezawodna i zapewniać nieprzerwaną, wysokowydajną pracę. Zaprojektowanie jej jest kluczowe dla sprawnego działania systemu IT.

Wdrożenie rozwiązań informatycznych jest procesem czasochłonnym i kosztownym, dlatego powinno być poprzedzone gruntowną analizą infrastruktury, zarówno tej sprzętowej jak i programowej. Inwentaryzacja bieżącego stanu jest pierwszym krokiem do dalszych rekomendacji, ponieważ jest to niezbędne przy dobieraniu poszczególnych jej elementów (serwerów, stacji roboczych, oprogramowania systemowego lub bazodanowego). Dobre jej zaplanowanie daje gwarancję optymalnego wykorzystania zasobów IT oraz ich prawidłowy rozwój, pod kątem przyszłych inwestycji w nowe aplikacje biznesowe.

Usługi projektowania infrastruktury IT firma Bazy i Systemy Bankowe przygotowuje kompleksowo dzięki współpracy z czołowymi producentami sprzętu i oprogramowania narzędziowego oraz własnemu zespołowi inżynierów i programistów. Dzięki temu mamy szeroki i wiarygodny pogląd na oferowane na rynku produkty. Po analizie potrzeb danego Klienta proponujemy mu rozwiązanie gwarantujące spełnienie potrzeb w sposób optymalny kosztowo i wydajnościowo. Projektując infrastrukturę uwzględniamy nie tylko docelowy kształt rozwiązania, ale również elementy jego dostawy, integracji czy migracji w sposób oszczędzający czas i gwarantujący niezbędny poziom bezpieczeństwa biznesowego projektu. Wdrażając wytyczne projektu odpowiadamy za cały cykl życia zmiany infrastruktury, od dostarczenia po instalację wybranego sprzętu (serwery, macierze, sieci, oprogramowanie oraz urządzenia kryptograficzne).

Zapewniamy

 • analizę potrzeb i definicję wymagań dla systemów informatycznych a także procesów ich integracji lub migracji,
 • tworzenie koncepcji, projektowanie architektury oraz dobór narzędzi dla nowych systemów oraz procesów ich integracji lub migracji,
 • projektowanie rozwiązań infrastrukturalnych - serwerów, rozwiązań sieciowych i pamięci masowych,
 • tworzenie kompleksowej dokumentacji systemów IT (w tym dokumentacji projektowej, powykonawczej, procedur utrzymaniowych, serwisowych etc),
 • doradztwo w zakresie utrzymywania infrastruktury i systemów IT w reżimach reakcji i naprawy uzależnionych od potrzeb systemu,
 • doradztwo w zakresie projektowania i budowy systemów kopii zapasowych,
 • doradztwo w zakresie budowy i organizacji systemów Service Desk,
 • projektowanie zasad monitorowania aplikacji biznesowych,
 • tworzenie koncepcji, budowę architektury oraz dobór narzędzi dla systemów zarządzania i monitorowania systemów, infrastruktury oraz bezpieczeństwa IT,
 • audyt i ocenę istniejących rozwiązań IT w kontekście architektury, bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności,
 • doradztwo w zakresie restrukturyzacji projektów IT, w tym minimalizacji kosztów, ryzyka i czasu trwania projektu.

Outsourcing

Jedną z usług proponowanych przez Bazy i Systemy Bankowe jest outsourcing IT.
więcej o Outsourcing


Usługi programistyczne

BSB oferuje usługi projektowania aplikacji "szytej na miarę", dopasowanej do wymagań Klienta.
więcej o Usługi programistyczne


Wyszukiwarka


spacer