Usługi konsultacyjne SWIFT

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem SWIFT, BSB oferuje wysokiej jakości usługi konsultacji w zakresie automatyzacji i standaryzacji procesów biznesowych, w których wykorzystywane są usługi SWIFT.

Ponadto BSB świadczy usługi profesjonalnej pomocy technicznej w zakresie bieżącego wykorzystania interfejsów SWIFT. Poprzez sieć SWIFT Klienci mogą codziennie wymieniać miliony ustandaryzowanych komunikatów finansowych, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i poufności danych, tworząc przy tym nowe możliwości biznesowe. BSB posiada wysokie kompetencje, wiedzę i wieloletnie doświadczenie specjalistów w zakresie rozliczeń międzybankowych, co pozwala na profesjonalne świadczenie usług w ramach partnerstwa ze SWIFT. Eksperci BSB dysponują szeroką wiedzą w zakresie funkcjonalności i utrzymania oprogramowania SWIFT oraz integracji z systemami backoffice.

Zapewniamy

Analityczne usługi konsultacyjne w następującym zakresie:

 • Analiza i dobór typów komunikatów do potrzeb Klienta
 • Zasady adresacji komunikatów i parametrów transmisji danych
 • Budowa i struktura komunikatów MT (ISO15022) i MX (ISO20022) oraz weryfikacja zgodności z normami ISO i standardami SWIFT
 • Zasady wypełniania i reguły walidacji pól w części biznesowej komunikatów
 • Mechanizmy konwersji pomiędzy formatami MT, MX i formatów wykorzystywanych przez Klienta
 • Dobór oprogramowania SWIFT oraz interfejsów wymiany danych z systemami wewnętrznymi Klienta
 • Dobór metod integracji systemów Klienta z oprogramowaniem SWIFT
 • Instalacja i konfiguracja oprogramowania WebSphere MQ oraz wykorzystanie go do budowy interfejsu kolejkowego pomiędzy systemami Klienta a oprogramowaniem SWIFT
 • Wykorzystanie oprogramowania Microsoft BizTalk Server jako rozwiązania kategorii message broker wspomagającego budowanie rozwiązań dedykowanych do obsługi komunikatów SWIFT

Usługi instalacji i konfiguracji oprogramowania SWIFT:

 • Alliance Access
 • Alliance Entry
 • Alliance Gateway
 • SWIFTNet Link
 • Web Platform wraz z GUI packages
 • Alliance Workstation
 • Alliance Webstation

Usługi administrowania i zarządzania oprogramowaniem SWIFT:

 • Instalacja uaktualnień, standardów komunikatów – Standard Release Guide
 • Zarządzanie elementami bezpieczeństwa danych wymienianych z siecią SWIFT, w tym zarządzanie domeną DN klienta
 • Zarządzanie certyfikatami używanymi do podpisywania komunikatów
 • Administrowanie użytkownikami, uprawnieniami, rolami RBAC
 • Konfigurowanie komponentów odpowiedzialnych za routing komunikatów
 • Konfigurowanie komponentów integracji z systemami Back Office
 • Rejestracja Klienta do usług SWIFTNet InterAct i FileAct, zarządzanie grupą CUG, regułami routing

Wsparcie w tworzeniu rozwiązań dedykowanych do obsługi komunikatów SWIFT w technologii Java i .NET


Rozliczenia międzybankowe

BSB od lat wspiera rozwój polskiego sektora bankowego z obszaru rozliczeń międzybankowych.
więcej o Rozliczenia międzybankowe


Usługi programistyczne

BSB oferuje usługi projektowania aplikacji "szytej na miarę", dopasowanej do wymagań Klienta.
więcej o Usługi programistyczne


Wyszukiwarka


spacer