Platformy rozliczeniowe

Sektor bankowy i platformy rozliczeniowe

Fundamentem działania sektora bankowego są procesy biznesowe oparte m.in. o bezpieczne i efektywne systemy rozliczeniowe. Ich niezawodność oraz stabilność gwarantuje sprawne rozliczanie płatności krajowych i transgranicznych.

Firma Bazy i Systemy Bankowe od wielu lat współpracuje z Krajową Izbą Rozliczeniową, odpowiedzialną za prawidłowy proces rozliczeń w Polsce. Efektem tej współpracy są oddziałowe systemy ELIXIR i EuroELIXIR, które cechuje niezawodność, bezpieczeństwo i sprawność rozliczania zleceń denominowanych w PLN i EUR. Pozwala nam to na bieżąco uaktualniać nasze produkty i dopasowywać je do aktualnych warunków prawnych jak również standardów obowiązujących w Unii Europejskiej i na świecie.

Poszerzanie się integracji w ramach Unii Europejskiej stało się podstawą do budowy Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA). System EuroELIXIR jest na bieżąco dostosowywany do aktualnych wymogów SEPA. Na dzień dzisiejszy w ramach SEPA obsługiwane są paneuropejskie polecenia przelewu (SCT).

Stale rozwijamy również nasze kompetencje w zakresie obsługi zleceń płatniczych poprzez kanał SORBNET 2.

Posiadając wieloletnie doświadczenie w zakresie budowania systemów rozliczeniowych BSB oferuje platformy rozliczeniowe integrujące aplikacje wdrożone w bankach.

Zapewniamy

  • kompleksowość usług (analiza, wdrożenie i aktualizacja),
  • analizę indywidualnych potrzeb, dobór rozwiązania i wdrożenie,
  • implementację systemów rozliczeniowych,
  • bieżącą aktualizację dzięki współpracy z instytucjami nadzorczymi,
  • doradztwo w zakresie integracji obsługi procesu rozliczeń w banku.

Usługi konsultacyjne SWIFT

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem SWIFT, BSB oferuje wysokiej jakości usługi konsultacji w zakresie automatyzacji i standaryzacji procesów biznesowych, w których wykorzystywane są usługi SWIFT. Więcej o Usługi konsultacyjne SWIFT


Rozliczenia międzybankowe

BSB od lat wspiera rozwój polskiego sektora bankowego z obszaru rozliczeń międzybankowych.
więcej o Rozliczenia międzybankowe


Usługi programistyczne

BSB oferuje usługi projektowania aplikacji "szytej na miarę", dopasowanej do wymagań Klienta.
więcej o Usługi programistyczne


Wyszukiwarka


spacer