Plany ciągłości działania

Metodyka Disaster Recovery Institute International

Plan Ciągłości Działania (Business Continuity Plan - BCP) jest niezbędnym elementem bezpieczeństwa każdej organizacji.

Plan Ciągłości Działania obejmuje analizę zagrożeń, ich wpływ na procesy biznesowe oraz procedury awaryjne na wypadek zdefiniowanych wcześniej sytuacji kryzysowych. Uruchomienie procedury awaryjnej pozwala na zminimalizowanie strat powstałych w wyniku określonych zakłóceń, a także na świadome i planowe przywrócenie organizacji możliwości działania operacyjnego. Dodatkowo, proces wdrażania Planu zwiększa samoświadomość pracowników, gwarantując ich odpowiednie zachowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Spółka Bazy i Systemy Bankowe oferuje opracowanie i wdrożenie Planu Ciągłości Działania w oparciu o metodykę Disaster Recovery Institute International (DRII).

Zapewniamy

  • analizę ryzyka,
  • analizę wymagań,
  • projektowanie Planu Ciągłości Działania,
  • opracowanie zasad utrzymania i aktualizacji Planu,
  • testowanie Planu.

Bezpieczeństwo IT

W dobie informatyzacji niezwykle istotne jest zachowanie bezpieczeństwa IT w organizacji.
więcej o Bezpieczeństwo IT


Aplikacje PKI

Zaufanie do zawartości dokumentu elektronicznego potwierdza podpis elektroniczny i PKI.
więcej o Aplikacje PKI


Wyszukiwarka


spacer