Każda organizacja posiada informacje podlegające ochronie - tajemnice przedsiębiorstwa, tajemnice zawodowe, dane osobowe, informacje niejawne itp. Większość z nich przetwarzana i przechowywana jest w systemach informatycznych.

Ochrona informacji jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizacji i spełnienia wymogów prawnych.

Potencjalne zagrożenia, które mogą spowodować utratę poufności, integralności lub dostępności informacji, wymuszają konieczność stosowania odpowiednich zabezpieczeń. Spółka Bazy i Systemy Bankowe jest doświadczonym dostawcą kompleksowych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem systemów tradycyjnych i informatycznych.

Zapewniamy

  • audyt bezpieczeństwa, którego celem jest identyfikacja podatności systemu na zagrożenia, wskazanie obszarów wymagających zabezpieczeń oraz określenie zabezpieczeń,
  • analizę dokumentacji i systemu zarządzania bezpieczeństwa informacji pod kątem zgodności z normą PN-ISO/IEC 27001:2007, co pozwala na kompleksową ocenę stosowanych w organizacji zabezpieczeń i identyfikację potencjalnych zagrożeń,
  • wdrożenie usług Infrastruktury Klucza Publicznego, które zapewniają zabezpieczenie procesu wymiany wewnętrznych i zewnętrznych dokumentów elektronicznych,
  • wdrożenie rozwiązań zarządzania tożsamością, które zapewniają kompleksowe wsparcie w zakresie zarządzania prawami dostępu do systemów i aplikacji,
  • wdrożenie rozwiązań zapobiegających wyciekom danych (DLP),
  • wdrożenie systemów wspierających monitorowanie i zarządzanie bezpieczeństwem sterowanych polityką bezpieczeństwa,
  • wdrożenia środowisk proceduralnych i technicznych gwarantujących bezpieczną archiwizację dokumentów.

Aplikacje PKI

Zaufanie do zawartości dokumentu elektronicznego potwierdza podpis elektroniczny i PKI.
więcej o Aplikacje PKI


Konsulting

Dzieląc się naszym doświadczeniem wspieramy Państwa rozwój.
więcej o konsultingu


Wyszukiwarka


spacer