ITIL

Information Technology Infrastructure Library

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) to zbiór dobrych praktyk (best practices) w obszarze zarządzania usługami informatycznymi (IT Service Management). Początki ITIL sięgają lat siedemdziesiątych. Pomysłodawcami rozwiązania były osoby pracujące dla rządu brytyjskiego oraz służb cywilnych, które poszukiwały bardziej efektywnych i mniej kosztownych sposobów zarządzania projektami informatycznymi. Rezultatem ich pracy był projekt Government Information Technology Infrastructure Management Metod (GITIMM), którego fundamentem jest takie organizowanie pracy departamentów aby ich strukturą IT można było kierować w podobny sposób.

ITIL to zbiór najbardziej rozpoznawalnych i sprawdzonych zaleceń. Stosowanie tej metodyki ułatwia współpracę pomiędzy działami informatycznymi i biznesowymi, usprawnia funkcjonowanie całej organizacji, pozwala też na bardziej efektywne wykorzystywanie usług związanych z dziedziną IT.

Opisy najlepszych praktyk związanych z poprawą zarządzania usługami IT w konkretnej organizacji, powinny być poprzedzone indywidualną analizą przeprowadzoną przez certyfikowanych ekspertów.

Zapewniamy

  • analizę potrzeb w zakresie zarządzania procesami IT zgodnie z ITIL,
  • inwentaryzację usług, odkrywanie i reengineering procesów wsparcia IT w środowisku Klienta,
  • opracowanie wytycznych dla procesów zarządczych IT,
  • doradztwo w zakresie doboru narzędzi i rozwiązań usprawniających implementację i zarządzanie procesami IT,
  • projektowanie i wdrażanie systemów ServiceDesk, usprawniających procesy obsługi zgłoszeń zgodnie z funkcjonującym modelem usług / umów serwisowych,
  • projektowanie i wdrażanie systemów monitorowania, usprawniających bieżące i długoterminowe procesy zarządzania systemami i aplikacjami wchodzącymi w skład infrastruktury (monitorowanie zdarzeń / monitorowanie systemów dziedzinowych),
  • integrację systemów monitorowania z ServiceDesk w celu globalnej automatyzacji obsługi zgłoszeń i zwiększania proaktywności procesów zarządzania środowiskiem,
  • szkolenia dla użytkowników i personelu IT.

Zarządzanie infrastrukturą IT

Firma BSB oferuje kompleksowy pakiet usług usprawniających zarządzanie infrastrukturą IT.
więcej o Zarządzanie infrastrukturą IT


Usługi programistyczne

BSB oferuje usługi projektowania aplikacji "szytej na miarę", dopasowanej do wymagań Klienta.
więcej o Usługi programistyczne


Wyszukiwarka


spacer