Integracja rozwiązań to połączenie różnych systemów IT, sprzętu, oprogramowania w jedną spójną całość. W większości przypadków przedsiębiorstwa korzystają z pomocy różnych rozwiązań, przez co jednym z największych wyzwań jest konieczność integracji systemów IT i łączenia procesów biznesowych w nich zachodzących w jeden spójny układ połączeń. Integracja aplikacji jest skutecznym lekiem na usprawnianie i automatyzację tychże procesów, a więc wpływa pozytywnie na redukcję wydatków na informatyzację.

Integracja aplikacji to nie tylko zmiana mechanizmów komunikacji i wymiany danych pomiędzy systemami, co jest typowym wyzwaniem dla IT, lecz głównie analiza, modelowanie i zarządzanie procesami biznesowymi organizacji. Integracja systemów IT prowadzi do uzyskania spójnych danych biznesowych, co ma bezpośredni wpływ na efektywne zarządzanie firmą, sprawny przepływ informacji i łatwy dostęp do gromadzonych danych.

BSB wspomaga przedsiębiorstwa w oszczędnym integrowaniu, unowocześnianiu oraz zwiększaniu wydajności dotychczas posiadanych środowisk informatycznych, przez co podnoszą swoją konkurencyjność a w konsekwencji rentowność.

BSB posiada również duże doświadczenie w integracji platform sprzętowych. Największe wdrożenia dotyczyły bibliotek taśmowych, macierzy oraz farm serwerów na potrzeby wirtualizacji. Nie bez znaczenia jest fakt, że integracja rozwiązań różnych producentów wymusza na integratorze utrzymanie poziomu wiedzy kadry inżynierskiej na najwyższym poziomie.

W tworzeniu bezpiecznych, wydajnych i zarządzanych rozwiązań BSB wykorzystuje wiedzę i technologie swoich partnerów, m.in. IBM, Oracle, Check Point, McAffe, Microsoft, VMware, HP i innych.

Zapewniamy

  • usługi doradcze z zakresu integracji procesów biznesowych poprzez odkrywanie tych procesów, ich modelowanie oraz definiowanie nowych sposobów zarządzania,
  • konsulting z obszaru integracji systemów IT w sposób umożliwiający automatyzację procesów (np. SOA, WebServices),
  • znalezienie optymalnego rozwiązania umożliwiającego integrację infrastruktury technologicznej np. konsolidację i wirtualizację rozwiązań serwerowych, centralizację zarządzania, centralizację backupu i archiwizacji.

Usługi programistyczne

BSB oferuje usługi projektowania aplikacji "szytej na miarę", dopasowanej do wymagań Klienta.
więcej o Usługi programistyczne


Outsourcing

Jedną z usług proponowanych przez Bazy i Systemy Bankowe jest outsourcing IT.
więcej o Outsourcing


Wyszukiwarka


spacer