Istotnym elementem sprawnego działania organizacji jest efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi. Pomocne są w tym systemy klasy Human Resources Management (HRM), które wspomagają działy kadrowe w obsłudze płac. Mogą one również służyć do tworzenia raportów, planowania kosztów, szkoleń etc.

Dobrze dostosowany i sprawnie działający system HR pozwala na zarządzanie wiedzą o pracownikach oraz kosztach związanych z kadrą, co z kolei umożliwia najefektywniejsze wykorzystanie potencjału ludzkiego.

BSB ma wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i implementacji systemów HR, czego efektem jest opracowanie systemu e-HR.


Wyszukiwarka


Produkty BSB

spacer