Nadużycia finansowe

Przestępstwa i nadużycia finansowe dotykają wszystkie instytucje, ale szczególnie niebezpieczne są w sektorze finansowym. Istotne jest, aby każda organizacja skutecznie je wykrywała, a co za tym idzie przeciwdziałała im.

Przestępstwa finansowe mogą mieć różny charakter. Ich celem może być bezpośrednio instytucja finansowa i wówczas mówimy o wyłudzeniach lub też przestępstwo może być dokonywane przy wykorzystaniu usług świadczonych przez instytucję, wówczas mówimy o "praniu pieniędzy".
Do przeciwdziałania praniu pieniędzy banki zobowiązane są ustawowo. Obowiązująca w Polsce ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu wraz z nowelizacją z dnia 25 czerwca 2009 r., obliguje instytucje finansowe do rejestrowania, analizy i przekazywania do Głównego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) informacji o transakcjach podejrzanych, powiązanych, a także o wszystkich operacjach finansowych o wartości większej niż 15 tysięcy euro.
Spółka BSB oferuje rozwiązania wspomagające zwalczanie obu wymienionych procederów, a są nimi SPERT - System Prowadzenia Elektronicznego Rejestru Transakcji oraz fraudSPERT, służący do kompleksowego wsparcia wykrywania prób wyłudzeń.


Wyszukiwarka


Produkty BSB

Bazy wiedzy i listy sankcyjne

spacer