SORBNET2 to nowy system RTGS (Real Time Gross Settlement), który zastąpił w NBP system SORBNET, odpowiedzialny za rozliczanie i rozrachunek zleceń płatniczych nominowanych w PLN. Uruchomienie systemu SORBNET2 przez NBP nastąpiło 10 czerwca 2013 roku.

sorbELIX – to aplikacja kliencka do wymiany komunikatów płatniczych i informacyjnych z systemem SORBNET2 w NBP za pośrednictwem sieci SWIFT. Aplikacja posiada funkcjonalność poprzednio użytkowanej w bankach aplikacji SORBNET_BW w zakresie przetwarzania płatności w PLN oraz dodatkową – związaną z wprowadzonymi przez NBP w SORBNET2 funkcjami monitorowania rachunku i zleceń.

Funkcjonalność

 • Obsługa zleceń wysokokwotowych w PLN.
 • Wymiana komunikatów płatniczych i informacyjnych w formacie MT (ISO 15022) pomiędzy systemami informatycznymi Banku a systemem SORBNET2 w NBP.
 • Rejestracja ręczna komunikatów.
 • Edycja komunikatów błędnych.
 • Obsługa ręczna zleceń w sytuacjach wyjątkowych: wycofanie/przywracanie komunikatów, ponowna wysyłka zleceń, generowanie zwrotów otrzymanych transakcji.
 • Walidacje komunikatów zgodnie z kryteriami NBP i SWIFT (możliwość zaimplementowania walidacji dedykowanych bankowi).
 • Weryfikacja salda na rachunkach własnych Banku podczas wysyłki komunikatów do NBP.
 • Zarządzanie kolejnością komunikatów wysyłanych do NBP (zgodnie z systemowymi parametrami priorytetyzacji komunikatów).
 • Dwupoziomowa akceptacja zleceń (bezpieczeństwo rozliczeń).
 • Podpisywanie zleceń z wykorzystaniem kluczy zlokalizowanych w module kryptograficznym (eliminacja kart mikroprocesorowych przy podpisywaniu zleceń).
 • Możliwość konwersji formatu danych z SIB na MT (ISO 15022).
 • Monitorowanie rozliczeń (sprawdzanie salda na rachunkach własnych, kolejki zleceń).
 • Obsługa kolejki zleceń własnych (m.in. odrzucanie zleceń z kolejki).
 • Komunikacja oparta na usługach w ramach sieci SWIFT.
 • Integracja z oprogramowaniem sieci SWIFT w Banku.

Korzyści

Technologia


Wyszukiwarka


Produkty BSB

HSM

spacer