fastELIX - dedykowany bankom moduł interfejsowy pomiędzy systemami wewnętrznymi banku a Systemem Express Elixir w KIR, wyposażony dodatkowo w funkcje analityczno-statystyczne do prognozowania zapotrzebowania banku w środki finansowe niezbędne do obsługi zleceń klientów.

Rozliczenia w PLN

gfx/obrazki/Wykres-rozliczenia w PLN fastELIX .jpg

Schemat przepływu danych

gfx/dokumenty/schemat2 wykresu do ulotki fastELIX2.jpg

Funkcjonalność

 • Wymiana z Express Elixir w KIR komunikatów autoryzacyjnych i transakcyjnych, umożliwiających realizację, w trybie real-time, płatności klientów nominowanych w PLN.
 • Współpraca z systemami wewnętrznymi banku.
 • Konwerter danych z formatów wejściowych na formaty wyjściowe właściwe dla Express Elixir lub systemów wewnętrznych banku.
 • Zarządzanie kolejnością realizacji zleceń wysyłanych do Express Elixir.
 • Obsługa zbiorów bazowych udostępnianych przez KIR (informacje o uczestnikach Express Elixir, tabele dostępności).
 • Obsługa słowników z kodami i przyczynami błędów.
 • Ponowna wysyłka transakcji do Express Elixir.
 • Kontrola rozliczeń i rozrachunku transakcji w danym dniu operacyjnym (w oparciu o pliki rekoncyliacyjne otrzymywane z KIR).
 • Mechanizmy prognozowania zapotrzebowania banku w środki finansowe (m.in. weekendy oraz dni świąteczne).
 • Możliwość generowania raportów i statystyk okresowych.
 • Aplikacja może funkcjonować samodzielnie lub jako moduł nowoczesnej, scentralizowanej platformy rozliczeniowej proELIX, zapewniającej obsługę płatności z różnych kanałów rozliczeniowych m.in. kanału ELIXIR, EuroELIXIR, SORBNET2, TARGET2, SWIFT.

Korzyści

 • Rozszerzenie oferty produktowej banku o płatności natychmiastowe.
 • Wyeliminowanie konieczności zmian i ograniczenie kosztów związanych z dostosowaniem systemów wewnętrznych banku do nowej usługi KIR.
  - Obsługa różnych formatów danych wymienianych z systemami wewnętrznymi Banku.
  - Mechanizmy konwersji danych na formaty wymagane przez Express Elixir (ISO 20022, pliki przecinkowe).
 • Oszczędność zasobów, czasu oraz środków finansowych dzięki gwarancji zgodności aplikacji z obowiązującymi regulacjami, w tym ze Specyfikacjami Technicznymi KIR.
 • Wsparcie w zarządzaniu płynnością na rachunku wewnętrznym banku w KIR.
 • Kontrola nad przepływem środków banku w kanale płatności natychmiastowych.
 • Możliwości analiz i raportowania, w tym tworzenie prognoz i trendów.
 • Skrócenie czasu obsługi zleceń, dzięki maksymalnej automatyzacji systemu.

Technologia

 • Zastosowanie standardów dla aplikacji wielowarstwowych (JEE, EJB, JSF, JPA).
 • Niezależność oprogramowania od konkretnego dostawcy oprogramowania - wspierane bazy danych: Oracle, MS SQL, DB2, serwery aplikacyjne: JBoss, Websphere, WebLogic.
 • Obsługa różnych technologii do wymiany komunikatów: WebServices, kolejki MQ, pliki / FTP, baza danych.
 • Reguły biznesowe tworzone w oparciu standardy implementacji procesów biznesowych (BPM/BPEL).
 • Szerokie wykorzystanie testów jednostkowych i integracyjnych, automatyzacja procesu budowy oprogramowania oraz zarządzania zmianą (CI).

Wyszukiwarka


Produkty BSB

HSM

spacer